Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Χειρόγραφη συνταγογράφηση ΟΑΕΕ

Λόγω της έναρξης λειτουργίας νέου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από 24/01/2011 και προκειμένου να διευκολύνουμε τόσο τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ όσο και τους φαρμακοποιούς σας ενημερώνουμε ότι:

Οι συνταγές που δημιουργήθηκαν στο προηγούμενο σύστημα και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η εκτέλεσή τους στο  νέο σύστημα μπορούν να εκτελεστούν χειρόγραφα εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Επιπλέον, για ηλεκτρονικές συνταγές του προηγούμενου συστήματος άνω των 150€ θα γίνει δεκτή η χειρόγραφη εκτέλεσή τους χωρίς την απαίτηση θεώρησης.
Τέλος δεκτές θα γίνουν και οι χειρόγραφες εκτελέσεις συνταγών συμπεριλαμβανομένων και των άνω των 150€ (χωρίς να απαιτείται θεώρηση) που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα 17/1/11-23/1/11 καθώς και την 1η εβδομάδα λειτουργίας του νέου συστήματος (24/1/11-30/1/11).

 

Απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, η αποστολή στο Ταμείο μας της ηλεκτρονικής συνταγής του ιατρού με την υπογραφή και τη σφραγίδα του καθώς και τα κουπόνια των φαρμάκων επάνω σε αυτήν προκειμένου να γίνει η διασταύρωση από το Ταμείο μας ότι όντως είναι συνταγή που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα πριν τις 24/01/2011.

 

 

Η Διοίκηση του ΟΑΕΕ