Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ

 

Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ή όπου δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι με τον ΟΑΕΕ ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, μπορούν να επισκέπτονται οποιονδήποτε ιατρό, καταβάλλοντας οι ίδιοι την αμοιβή την οποία μπορούν στη συνέχεια να εισπράττουν από το Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ, σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο.