Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

ΤΑΝΠΥ

 
 
Παροχές Συντάξεων

Θανάτου

Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης για τους ασφ/μένους από 1/1/1993 και μετά


ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Οι προϋποθέσεις για την συνταξιοδότηση μελών οικογένειας λόγω θανάτου ασφαλισμένου είναι ίδιες με εκείνες που προβλέπονται για την σύνταξη λόγω αναπηρίας.

Μέλη της οικογένειας σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι:

  1. Ο επιζών σύζυγος.
  2. Τα προστατευόμενα τέκνα, τα νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα.
    Τα ανωτέρω δικαιούνται σύνταξη με την προϋπόθεση ότι:
    Α) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο του 18ου έτους παρατείνεται μέχρι το 24ο έτος εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
    Β) Είναι ανίκανα για κάθε εργασία, κατά τον χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου και η ανικανότητα επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή κατά την διάρκεια της φοίτησης τους.

ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

 Το ποσοστό της σύνταξης που δικαιούνται τα μέλη της οικογένειας του θανόντα είναι :
Α) Για τον επιζώντα σύζυγο ποσοστό 50% της βασικής σύνταξης.
Β) Για κάθε παιδί ποσοστό 25% της βασικής σύνταξης. Αν το παιδί είναι ορφανό και από τους δυο γονείς, το 25% διπλασιάζεται και γίνεται 50%, εκτός αν δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς.

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ:

  • Σε περίπτωση ασφαλισμένου/ης ο χήρος/α δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος επήλθε πριν την πάροδο 12 μηνών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα εκτός εργασίας ή αν κατά την διάρκεια του γάμου γεννήθηκε παιδί ή αν η χήρα είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά τον χρόνο του θανάτου.
  • Σε περίπτωση συνταξιούχου αναπηρίας ή γήρατος ο χήρος/α δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος επήλθε πριν την πάροδο 24 μηνών από την τέλεση του γάμου.