Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

ΤΑΝΠΥ

 
 
Παροχές Συντάξεων

Αναπηρίας

Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης για τους ασφ/μένους από 1/1/1993 και μετά


 ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Χωρίς ασφαλιστικό δεσμό, δηλ. 15 έτη ασφάλισης οποτεδήποτε.

 

 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας 1έτος
ασφάλισης αυξανόμενο προοδευτικά σε 5 έτη με τη προσθήκη 5 μηνών για κάθε έτος
ηλικίας πέραν του 21ου
δηλ.
μέχρι το 21ο έτος 300 ημέρες ή 1 έτος
μέχρι το 22ο 420 " ή 17 μήνες
 "   το 23ο   540  "  ή 22  "
 "   το 24ο   660  "  ή 27  "
 "   το 25ο   780  "  ή 32  "
 "   το 26ο   900  "  ή 37  "
 "   το 27ο   1020  "  ή 42  "
 "   το 28ο   1140  "  ή 47  "
 "   το 29ο   1260  "  ή 52  "
 "   το 30ο   1380  "  ή 57  "
 "   το 31ο   1500  "  ή 60  "

Από τις ημέρες αυτές, οι 300 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 τελευταία έτη από εκείνο που έγινε ανάπηρος ο ασφαλισμένος

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

5 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με ασφαλιστικό δεσμό, δηλ. δύο έτη ή 600 ημέρες ασφάλισης να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα 5 τελευταία έτη, τα αμέσως προηγούμενα από εκείνο που ο ασφαλισμένος έγινε ανάπηρος.

ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Το ανώτερο ποσό σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4πλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. κατά το έτος 1991 αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.
Το κατώτερο όριο σύνταξης είναι το ποσό που αναλογεί σε 15 έτη ασφάλισης.
Η μηνιαία σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας συνίσταται σε ποσοστό 1,714% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Τα ποσοστά αναπηρίας βάσει των οποίων θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης είναι 80% και χορηγείται πλήρης σύνταξη, 67% και χορηγούνται τα 3/4 της πλήρους σύνταξης και 50% και χορηγείται το 1/2 της σύνταξης.

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις όπως και για τους παλαιούς ασφαλισμένους.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Στην περίπτωση εργατικού ατυχήματος, ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη αναπηρίας ή τα μέλη της οικογένειας του σύνταξη λόγω θανάτου ανεξάρτητα από την ηλικία και τον χρόνο ασφάλισης αρκεί να διαπιστωθεί ότι το ατύχημα είναι εργατικό, όπως και για τους παλαιούς ασφαλισμένους.
Το κατώτερο όριο σύνταξης αναπηρίας από εργατικό ατύχημα δεν μπορεί να είναι κατώτερο από αυτό που αναλογεί σε 20 έτη ασφάλισης.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην περίπτωση ατυχήματος εκτός εργασίας ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας και τα μέλη της οικογένειας του σύνταξη λόγω θανάτου εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τον μισό χρόνο ασφάλισης που απαιτείται κατά περίπτωση για την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Η προσαύξηση λόγω χορήγησης ΕΑΑ συνίσταται στο 25% της βασικής σύνταξης.