Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

ΤΑΝΠΥ

 
 
Παροχές Συντάξεων

Γήρατος

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για όσους εισήλθαν στην παραγωγική διαδικασία από 1/1/1993 και μετά


ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ

Α. Σύμφωνα με τον Ν 3232/2004 αρθρ 16

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ

37 ΕΤΗ

Στην περίπτωση αυτή προσμετράται και χρόνος ασφάλισης μόνο ταμείων αυτοτελώς απασχολουμένων όπως Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Ε.Β.Ε. - Τ.Α.Ε. - Τ.Σ.Α.

Β. Σύμφωνα με τον Ν 2084/92

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

65 ΕΤΩΝ

15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η χορηγούμενη σύνταξη είναι πλήρης.

Γ.

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

60 ΕΤΩΝ


15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ εκ των οποίων τα 2,5 έτη την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης.

(Μειωμένη κατά 1/267 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι την συμπλήρωση του 65ου )

Δ. Μόνο για μητέρες με ανήλικα ή ανίκανα τέκνα

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

55 ΕΤΩΝ

20 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑ 1/267 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι την συμπλήρωση του 55ου

50 ΕΤΩΝ

ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ

56 ΕΤΩΝ

ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ 4 ΠΑΙΔΙΑ

53 ΕΤΩΝ

ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ 5 ΠΑΙΔΙΑ

ΚΑΙ ΑΝΩ 50 ΕΤΩΝ

 

Ειδικά στις περιπτώσεις των μητέρων με 3 παιδιά και άνω δεν εξετάζεται αν τα παιδιά είναι ανήλικα ή ανίκανα