Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Παροχές Συντάξεων

Διαδοχική Ασφάλιση

Στις περιπτώσεις που ο/η ασφαλισμένος/η έχουν χρόνο ασφάλισης σε άλλο ή άλλα Ταμεία κύριας ασφάλισης, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να προσμετρηθεί και ο χρόνος αυτός. Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται πάντα στο τελευταίο Ταμείο. Το τελευταίο Ταμείο θα εξετάσει το συνταξιοδοτικό αίτημα αρκεί ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του 1.500 Η.Ε. ή 5 έτη εκ των οποίων τα 500 την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της αίτησης ή πριν από την διακοπή της απασχόλησης. Εάν δεν συμπληρώνονται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ή αίτηση συνταξιοδότησης διαβιβάζεται στον προηγούμενο οργανισμό ή αν οι προηγούμενοι είναι πολλοί σε αυτόν που έχει ο/η ασφαλισμένος/η τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΑΘΡΟΙΖΕΤΑΙ