Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Παροχές Συντάξεων

Ποσά-Κρατήσεις

ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Το ύψος της σύνταξης εξαρτάται από τα χρόνια ασφάλισης και την κλάση. Ως κλάση υπολογισμού της σύνταξης λαμβάνεται ο μέσος όρος των κλάσεων της τελευταίας 5ετίας. Εξυπακούεται ότι όσο περισσότερα χρόνια έχει κάποιος και όσο μεγαλύτερη κλάση τόσο μεγαλύτερη είναι η σύνταξη.

Έχετε το δικαίωμα να αλλάζετε κλάση κάθε δυο έτη με αίτησή σας

ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ

 Τα κατώτερα όρια από 1/10/2008, τα οποία δικαιούνται μόνο όσοι δεν λαμβάνουν άλλη κύρια σύναξη είναι:

Α)Με σύζυγο και παιδιά

Κατηγορία
σύνταξης

Βασικό
ΚΟ

ΚΟ
Με σύζυγο

ΚΟ με συζ &1 παιδί

ΚΟ με συζ & 2 παιδιά

ΚΟ με συζ & 3 παιδιά

Γήρατος

486,84

523,37

547,76

571,99

596,31

Αναπηρίας

486,84

523,37

547,76

571,99

596,31

Θανάτου

438,16

Β) Με παιδιά χωρίς σύζυγο

Κατηγορία
σύνταξης

ΚΟ με
1 παιδί

ΚΟ με
2 παιδιά

ΚΟ με
3 παιδιά

Γήρατος

511,23

535,46

559,78

Αναπηρίας

511,23

535,46

559,78

 

- Στους συνταξιούχους καταβάλλονται 14 συντάξεις τον χρόνο δηλ. 12 συντάξεις για κάθε ημερολογιακό έτος και μία σύνταξη ως Δώρο Χριστουγέννων που συνοδεύει τον Δεκέμβριο, μισή σύνταξη ως Δώρο Πάσχα που συνοδεύει τον Απρίλιο και μισή σύνταξη ως επίδομα αδείας που συνοδεύει τον Αύγουστο.
- Οι συνταξιούχοι και τα μέλη της οικογένειας τους καλύπτονται ιατροφαρμακευτικά από το ΙΚΑ με παροχές σε είδος εφόσον δεν καλύπτονται ιατροφαρμακευτικά από άλλο Ταμείο .
- Το βιβλιάριο ασθενείας θεωρείται στο ΙΚΑ μία φορά στην αρχή της συνταξιοδότησης με απόφαση ή βεβαίωση του Τ.Α.Ν.Τ.Π. του Ο.Α.Ε.Ε. και ισχύει επ` αόριστον.

Οι συνταξιούχοι μπορούν να εισπράττουν την σύνταξη τους, μόνο από την Εθνική Τράπεζα με τους εξής τρόπους :

  • Στις 28 κάθε μηνός (εκτός αν η παραπάνω ημερομηνία συμπέσει με αργία οπότε η πληρωμή γίνεται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα) απευθείας από την Εθνική Τράπεζα.
  • Με πληρεξούσιο το οποίο κατατίθεται στο Ταμείο και κάθε χρόνο ο συνταξιούχος με υπεύθυνη του δήλωση επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να επιθυμεί να εισπράττει την σύνταξη του , ο πληρεξούσιος του.
  • Ανοίγοντας ένα λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα στον οποίο θα κατατίθενται οι συντάξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Στην περίπτωση αυτή πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται ανανέωση αυτής της εντολής στην Τράπεζα γιατί αλλιώς οι συντάξεις θα σταματήσουν να πιστώνονται στον λογαριασμό .
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΟΥΝ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ .
Συντάξεις που δεν εισπράχθηκαν μετά 1 έτος αφότου έγιναν απαιτητές παραγράφονται. Η επαναχορήγηση τους τίθεται στην κρίση του Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται στην περίπτωση που ο συνταξιούχος απασχοληθεί σε εργασία ασφαλιστέα στον Τ.Α.Ν.Τ.Π. του Ο.Α.Ε.Ε. (κλάδος κύριας του πρώην ΤΑΝΠΥ), εάν ο συνταξιούχος εκτίει ποινή μεγαλύτερη των έξι μηνών και αν ο συνταξιούχος λόγω αναπηρίας δεν προσέρχεται στις Υγ. Επιτ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Η σύνταξη διακόπτεται με τον θάνατο και στην περίπτωση που συνταξιούχος δεν κριθεί ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Από τις συντάξεις γίνεται κράτηση 4% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο ΙΚΑ* μόνο από τις συντάξεις και το επίδομα αδείας. Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος λαμβάνει περισσότερες από μια συντάξεις, η κράτηση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη γίνεται στην μεγαλύτερη σύνταξη.

* ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΑΣ ΤΟΥ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ 4% ΥΠΕΡ ΟΑΕΕ

ΦΟΡΟΣ

 Η παρακράτηση φόρου γίνεται κάθε φορά σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών και για το έτος 2009 ισχύει ο πίνακας:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ %

ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

12.000,00

0

0,00

12.000,00

0,00

18.000,00

25

4.500,00

30.000,00

4.500,00

45.000,00

35

15.750,00

75.000,00

20.250,00

75.000,00

40

Το ποσό του φόρου που αναλογεί μειώνεται κατά 1,5 %. Στις συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο ποσό (άρθρο 46 Ν 2238/94).
Μπορεί από την σύνταξη να γίνει και κράτηση μέχρι του 1/4 αυτής, για διατροφή συζύγου, για χρέη προς το Δημόσιο ή για αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά τα οποία ο συνταξιούχος δεν δικαιούται, όπως π. χ. επιδόματα σπουδών, ενώ τα τέκνα έχουν καταστεί πτυχιούχοι ή το επίδομα λαμβάνεται και από τον έτερο συνταξιούχο γονέα ή επίδομα συζύγου ενώ η σύζυγος είναι εργαζομένη ή συνταξιούχος.