Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Παροχές Συντάξεων

ΕΚΑΣ

Στους χαμηλοσυνταξιούχους γήρατος αναπηρίας και θανάτου χορηγείται Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
Προϋποθέσεις χορήγησης:

  1. Ορίζεται το 60ο έτος ως όριο ηλικίας για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος και θανάτου. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας δεν απαιτείται συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Επίσης δεν απαιτείται συμπλήρωση ορίου ηλικίας για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους.
  2. Τα εισοδηματικά κριτήρια αναπροσαρμόζονται για το έτος 2008 ως ακολούθως:

Α.   Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.750,42 €
Β.   Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.042,16 €
Γ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 14.070,73€

Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2007 και αφορούν εισοδήματα έτους 2006.

ΠΟΣΑ ΕΚΑΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ:

ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΕΚΑΣ

Μέχρι 7.058,41 €

230,00 €

Από 7.058,42 € - 7.335.25 €

172,50€

Από 7.335,26 € - 7.519.74 €

115,00 €

Από 7.519,75 € - 7.750,42 €

57,50 €

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση - Δήλωση (Υπόδειγμα υπάρχει στα ΕΝΤΥΠΑ)
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους ή Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, για όσους δεν είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Κάθε έτος αποστέλλεται προς τους συνταξιούχους αίτηση - δήλωση η οποία συμπληρώνεται από τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ και προσκομίζεται στο Ταμείο με τα σχετικά δικαιολογητικά για έλεγχο προκειμένου να χορηγηθεί ΕΚΑΣ ή να συνεχιστεί η καταβολή του.

Σύμφωνα με τον Ν 2676/99 άρθρο 34 οι συνταξιούχοι, στους οποίους χορηγείται ΕΚΑΣ , έχουν έκπτωση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Προς τούτο τους χορηγείται βεβαίωση από το Ταμείο.

Στους διπλοσυνταξιούχους κύριας ασφάλισης, αν δικαιούνται ΕΚΑΣ, χορηγείται μόνο από ένα Ταμείο.