Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

 
 
Παροχές Συντάξεων

Συρροή Συντάξεων

Κανείς δεν δικαιούται να λάβει από τον ΟΑΕΕ περισσότερες από μία συντάξεις από δική του ασφάλιση. Εάν δικαιούται περισσότερες συντάξεις παίρνει τη μεγαλύτερη (άρθρο 31, Π.Δ.258/05).

Εξαίρεση : Πρόσωπα που κατέστησαν συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας σε έναν η περισσότερους εκ των τριών φορέων (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) και συνεχίζουν ασφαλιζόμενοι στον Ο.Α.Ε.Ε., όταν θεμελιώσουν με βάση το χρόνο ασφάλισης τους και άλλο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δικαιούνται δεύτερη σύνταξη από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2084/92 όπως ισχύουν περί διπλοσυνταξιούχων (άρθρο 37 Π.Δ. 258/05).

Σχετική η εγκύκλιος 74/08.