Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Παροχές Συντάξεων

Επιδόματα

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

1. ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ή ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

 

Το επίδομα δικαιούνται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή θανάτου εφόσον χρήζουν συνεχούς επίβλεψης καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος εφόσον είναι τυφλοί εξ αμφοτέρων των οφθαλμών.

Στην περίπτωση αυτή το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται κατά 50%.

 

 

 

 

 

 

 

2.ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ή ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ

Σημείωση: Το ύψος του επιδόματος (20πλάσιο του κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη), οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απονομής του επιδόματος ρυθμίζονται από υπουργικές αποφάσεις- Εγκύκλιος 42/09.

 

Χορηγείται σε ασφαλισμένους, σε συνταξιούχους και τα μέλη της οικογένειάς τους, που πάσχουν:

Α) από παραπληγία και τετραπληγία, πάρεση, τετραπάρεση

Β) από μυασθένεια - μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

Γ) έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω προερχόμενο από ακρωτηριασμό των δυο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο

Δ) έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους. Το ύψος του επιδόματος στην περίπτωση αυτή καθορίζεται στο δεκαπλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.

Ε) από φωκομέλεια, που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την παραπάνω περίπτωση.

ΣΤ) από σκλήρυνση κατά πλάκας, που επιφέρει παραπληγία- τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

Ζ) από σύνδρομο κλάματος γαλής

Η) από ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

Θ) από οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

 

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΚΑΣ)

 

Οι συνταξιούχοι γήρατος,  αναπηρίας  και θανάτου εφόσον έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους  με τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν κάθε έτος και εφόσον δεν τα ξεπερνούν.

Εξαίρεση από τη συμπλήρωση συγκεκριμένου ηλικιακού ορίου για την καταβολή του εν λόγω επιδόματος, προβλέπεται μόνο για τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου.