Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Παροχές Συντάξεων

Σύνταξη Λόγω θανάτου

Χορηγείται σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας καθώς και σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου που έχει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφαλισμένοι πριν 1/1/1993)  

Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε.   

 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Παρατηρήσεις

10

Κάτω των 50

Αν ο θανών διέκοψε το επάγγελμα πριν το θάνατο, να μην είχε ασφαλιστεί σε οργανισμό από τον οποίο δικαιούται να λάβει ή έλαβε σύνταξη.

15

Άνω των 50

20

Ανεξάρτητα

 

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θάνατος συνεπεία βίαιου συμβάντος οποτεδήποτε.

Δήλωση – αναγγελία εντός 3 μηνών.

 

ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θάνατος συνεπεία βίαιου συμβάντος με 5 έτη ασφάλισης.

Δήλωση – αναγγελία εντός 3 μηνών.

Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Σ.Α.

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρατηρήσεις

10

1 έτος την τελευταία 3ετία πριν τον θάνατο.

15

από την διακοπή μέχρι το θάνατο να μην έχει ασφαλιστεί και να μην εργάζεται & να μην έχει  συνταξιοδοτηθεί από άλλο φορέα.

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.

ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαιτείται ο μισός χρόνος 5 έτη , 1 έτος μέσα στην τελευταία 3ετία.

Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Α.Ε.

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρατηρήσεις

20

Ανεξάρτητα από την ημερ/νία θανάτου

10

3 έτη στην τελευταία 5ετία από το θάνατο.

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.

Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 6μήνου .

Ο.Α.Ε.Ε.  Π.Δ.258/05

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρατηρήσεις

5

Εκ των οποίων 2 έτη στα πέντε τελευταία χρόνια πριν τον θάνατο.

15

Εφόσον δεν έχει ασφαλιστεί από τη διακοπή της ασφάλισης του μέχρι το θάνατο σε άλλο Φορέα Κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ημέρα ασφάλισης.

ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαιτείται ο μισός χρόνος σε σχέση με το θάνατο από κοινή νόσο.

 

                      

                               ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (άρθρ.27 Ν. 2084/92 από 1/1/93 )

 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρατηρήσεις

 

1 

Για ηλικία πριν την  συμπλήρωση του 21ου έτους.

----Για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου απαιτούνται επιπλέον 120 ημέρες ή 5 μήνες εργασίας μέχρι τη συμπλήρωση 1500 ημερών ή 5 ετών εργασίας.

 

5 

Εκ των οποίων 2 έτη στα πέντε τελευταία χρόνια πριν τον θάνατο.

Ανεξαρτήτως ηλικίας.

15 

Οποτεδήποτε.

 

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ημέρα ασφάλισης.

ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαιτείται ο μισός χρόνος σε σχέση με το θάνατο από κοινή νόσο.