Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023

 
 
Συμβάσεις - Διαγωνισμοί
 
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΧΑΝΙΩΝ
  
- Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ Α’ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  
- ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.24/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 28 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ 49 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  
- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CANON L150 KAI ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (49) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CANON IR 2525 & CANON IR 2520
  
- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ.22/2016
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΑΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ
  
- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 22/2016
  
- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 22/2016
  
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
  
- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 25 ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟ ΛΕΠΤΟ
  
- Δίδονται διευκρινίσεις προς εταιρεία ICM και κάθε ενδιαφερόμενο, σχετικά με την αρ. 21/2016 Διακήρυξη
  
- Δίδονται διευκρινίσεις προς εταιρεία ΑΝΑΞ Α.Ε. και κάθε ενδιαφερόμενο, σχετικά με την αρ. 21/2016 Διακήρυξη
  
- Σ Υ Μ Β Α Σ Η: ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  
- Σύμβαση για τον καθαρισμό του Περ/κού Τμήματος ΟΑΕΕ Βόλου
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  
- Σύμβαση με ΗΔΙΚΑ
  
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2016: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17 ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ ΣΤΟΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α' & Β΄ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΚΩ
  
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2016
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
  
- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ
  
- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
  
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου εύρεσης ακινήτων: α/ στη Θεσσαλονίκη β/ στα Ιωάννινα και γ/ στην Τρίπολη
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ KYOCERA KM-1620
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ FAX ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΑΕΕ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΗΤΑΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΘΗΒΑΣ
  
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2016 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΠΥΡΓΟΥ
  
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΑΝΠΥ 2016
  
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 18/2016: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΔΡΑΜΑΣ
  
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
  
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΣΑΜΟΥ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ
  
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 15/2016: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΑΕΕ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
  
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.14/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ
  
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΥΛΟΥ
  
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 25 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 12/2016
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
  
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2016: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΤΜ. ΟΑΕΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
  
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.10/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2016. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΤΜ. ΛΑΜΙΑΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ KONICA MINOLTA BIZ HUB 283
  
- Σ Υ Μ Β Α Σ Η: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ CANON IR 2525 & 2520
  
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2016 ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΑΕΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΑΕΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  
- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡ. ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΑΕ ΛΗΜΝΟΥ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΑΡΤΑΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΞΑΝΘΗΣ
  
- ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ
  
- ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ ΤΡΙΚΑΛΑ
  
- ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ ΞΑΝΘΗ
  
- ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
  
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.6/2016: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Β΄ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  
- ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡ.5/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.5/2016: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ, ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ
  
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΕ ΣΠΑΡΤΗΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
  
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη πλήρους κάλυψης, τον έλεγχο και πιστοποίηση δεκαέξι (16) ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΕ στην Αττική, για δύο (2) έτη.
  
- ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
  
- ΘΕΜΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΑΦΡΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΕΠΙ ΤΗΣ
  
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο ΟΑΕΕ προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση των διαδικασιών για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4178/2013 , άρθρο 16, των αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεως του Ισόγειου ιδιόκτητου ακινήτου επί της οδού Λασκαράτου 17, στη Θεσσαλονίκη.
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ 250 USB TOKEN
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ WEB SITE ΤΟΥ ΟΑΕΕ
  
- ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2015-2016
  
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο ΟΑΕΕ προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια και εγκατάσταση αυτοστηριζόμενου συστήματος ραφιών με ενδιάμεσο δάπεδο (ραφοπάταρο), στον ισόγειο χώρο του ιδιόκτητου ακινήτου του ΟΑΕΕ , στα Ιωάννινα.