Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023

 
 
Συμβάσεις - Διαγωνισμοί
 
- Περίληψη διακήρυξης αρ. 7/2010 για τις μεταφορές έντυπου υλικού και ΔΕΕ από Ιδιωτικό Γραφείο Μεταφορών
  
- Σύμβαση παράτασης χρόνου ενός έτους του ΟΑΕΕ με την εταιρία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
  
- Διακήρυξη αρ.6/2010 που αφορά προμήθεια αναλωσίμων μηχ/κού εξοπλισμού για ένα έτος.
  
- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (0,45%)-ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  
- Περίληψη του Πρόχειρου Επαναληπτικού διαγωνισμού για Μεταφράσεις εγγράφων.
  
- Σύμβαση προμήθειας και εκτύπωσης μηχ/κων εντύπων του ΟΑΕΕ με τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΒΕΕΕ
  
- Σύμβαση προμήθειας μηχ/κου χαρτιού του ΟΑΕΕ με τη Γ & Χ ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ ΟΕ
  
- Συμφωνητικό προμήθειας χαρτοκιβώτιων συσκευασίας
  
- Περίληψη προκήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για τις εργασίες ανακαίνισης του ιδιόκτητου κτηρίου του ΟΑΕΕ επί της οδού Κορίνθου 175 στην Πάτρα
  
- Προκήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για τις εργασίες ανακαίνισης του ιδιόκτητου κτηρίου του ΟΑΕΕ επί της οδού Κορίνθου 175 στην Πάτρα
  
- Περίληψη προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού αριθ. 4/2010
  
- Σύμβαση ανάθεσης του έργου «Αποστολές εγγράφων και αντικειμένων (μικροδεμάτων) για όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν Δ/νσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ για ένα έτος» με τη Γενική Ταχυδρομική
  
- Διακήρυξη επαναληπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Περ/κου Τμήματος ΟΑΕΕ Κορωπίου
  
- Σύμβαση προμήθειας γραφικής ύλης μεταξύ του ΟΑΕΕ και της εταιρίας ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.
  
- Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Περ/κού Τμήματος Χίου
  
- Συμφωνητικό βιβλιοδεσίας 2009
  
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνώσεις για τον παραθερισμό παιδιών υπαλλήλων του ΟΑΕΕ για την θερινή περίοδο του έτους 2010
  
- Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του αρχείου του Περιφ. Τμήματος ΟΑΕΕ Φλώρινας
  
- Συμφωνητικό ΟΑΕΕ με το Γραφείο Δημοσιεύσεων BCC για τη δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Οργανισμού
  
- Απόφαση 185 για την τροποποίηση της αρ. 98/103/8-2-2010 για τις ταχυμεταφορές
  
- Αναστολή της αριθ. 753/77/22-07-2009 απόφασης για τη λειτουργία του Περ/κού Τμήματος Λαγκαδά
  
- Συμφωνητικό προμήθειας φωτ/κών μηχανημάτων και ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.
  
- Συμφωνητίκο προμήθειας Φωτ/κων Μηχ/των
  
- Τροποποίηση ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας και εκτύπωσης μηχ/κών εντύπων και μηχ/κού χαρτιού για ένα έτος.
  
- Ακύρωση διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για το Περ/κο Τμήμα ΟΑΕΕ Κορωπίου
  
- Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανακαίνιση του ιδιόκτητου 8ου ορόφου του ΟΑΕΕ, στο ακίνητο επί της οδού Αιόλου 94, στην Αθήνα.
  
- Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανακαίνιση του ιδιόκτητου 8ου ορόφου του ΟΑΕΕ, στο ακίνητο επί της οδού Αιόλου 94, στην Αθήνα.
  
- Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανακαίνιση των ιδιόκτητων ακινήτων του ΟΑΕΕ, επί των οδών Κορίνθου 175 και Μπουμπουλίνας 10, στην Πάτρα.
  
- Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανακαίνιση των ιδιόκτητων ακινήτων του ΟΑΕΕ, επί των οδών Κορίνθου 175 και Μπουμπουλίνας 10, στην Πάτρα.
  
- Ακύρωση Διαγωνισμού Προμήθειας & Εκτύπωσης Μηχανογραφικών εντύπων & Μηχανογραφικού χαρτιού ΟΑΕΕ
  
- Ακύρωση διαγωνισμού «Αποστολές εγγράφων και αντικειμένων σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν Δ/νσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ»
  
- Ανάδειξη ειδικού Γραφείου για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του ΟΑΕΕ σε εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης
  
- Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
  
- Διακήρυξη Καθαρισμού Θεσσαλονίκης
  
- Σύμβαση Συσκευασίας και μεταφοράς 2009-10 Θεμελης
  
- Σύμβαση Συσκευασίας και μεταφοράς 2009-10 Αλεξιου
  
- Ακύρωση διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2010
  
- Διακήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για το Τμημ. Κορωπίου
  
- Διακήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για το Τμημ. Κερατσινίου
  
- Διακήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για το Τμημ. Πατησίων
  
- Διακήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για το Τμημ. Nίκαιας
  
- Διακήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης Δ/νσης Κέντρου Αθηνών
  
- Διακήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης Τμημ. Ηράκλειου Β' Τομέα - αρχείου Δ/νσης
  
- Διακήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης Τμημ. Ιωαννίνων
  
- Διακήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης Τμημ. Περιστερίου