Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023

 
 
Συμβάσεις - Διαγωνισμοί
 
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. Α’ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΑΕΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  
- ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10/2015 : ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ) ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΑΕΕ
  
- ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  
- ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 19 ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
  
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 11/2015 ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 332 ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΘΡΑΚΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ Α) ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ”
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
  
- ΘΕΜΑ: Διευκρίνηση σχετικά με την Προκήρυξη 6/2015
  
- ΘΕΜΑ: Διευκρίνηση σχετικά με την Προκήρυξη αρ. 7/2015.
  
- Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού.
  
- Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια 10 ειδών φακέλων ( ταχυδρομικών – ασφαλιστικών) του ΟΑΕΕ και των εντασσόμενων τομέων του.
  
- Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) Ν.Π.Δ.Δ. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, παραγωγής 25 αντιγράφων/λεπτό, καθώς και την προμήθεια αναλωσίμων για 20.000 αντίγραφα για ένα έτος/μηχάνημα, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του ΟΑΕΕ.
  
- Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) Ν.Π.Δ.Δ. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του ΟΑΕΕ.
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
  
- Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)”, σύμφωνα με τη με αριθ. 148/7/2-9-2015 απόφαση του Δ.Σ. και Α.Δ.Α: ΩΙ1Ζ4691Ω3-Τ52 ενέκρινε, ομόφωνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , τη σύναψη σύμβασης, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης των ιδιόκτητων ακινήτων του Ο.Α.Ε.Ε. και των εντασσόμενων Τομέων, στην εταιρεία ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ για χρονικό διάστημα 3 μηνών
  
- Το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995, του ν. 2286/1995 και του π.δ. 118/2007 και ύστερα από την από 09-07-2015 Εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, Στέγασης & Συντήρησης του ΟΑΕΕ, με τη αριθμό 97/6/21-07-2015 (ΑΔΑ 78YG4691V3-XTZ) απόφασή του, αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε, την απευθείας ανάθεση, είκοσι πέντε (25) τηλεομοιοτυπικών
  
- Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OAEE ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Σ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 4, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  
- Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ CANON IR 2525 & 2520
  
- Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
  
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 5/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5.000 ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Α4 ΚΑΙ 200 ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Α3
  
- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΧΙΟΥ
  
- Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 175 ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  
- Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
  
- ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ εκτέλεσης και διεκπεραίωσης των προβλεπόμενων και απαιτούμενων διαδικασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, για την ανακαίνιση των οριζοντίων ιδιοκτησιών του ΟΑΕΕ επί της οδού Καρόλου Ντηλ 4 στη Θεσσαλονίκη, σε Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων, που έχει γίνει δεκτή από το σύστημα επιλογής της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ
  
- ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση του έργου των διαδικασιών εύρεσης και μίσθωσης ακινήτου, στα Ιωάννινα, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο ιδιόκτητο ακίνητο του Ο.Α.Ε.Ε. επί της οδού Μετσόβου αρ. 5
  
- ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση του έργου των διαδικασιών εύρεσης και μίσθωσης ακινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο ιδιόκτητο ακίνητο του O.Α.Ε.Ε. επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως αρ. 176
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ KYOCERA KM-1620
  
- Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση εργασιών μονώσεως δώματος κ.α. στο κτίριο επί της οδού Ακαδημίας 22, στην Αθήνα
  
- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΥΡΟΥ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ
  
- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ & ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ CUMMINS ALLISON
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΥΣ
  
- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση του έργου των διαδικασιών εκμίσθωσης του ιδιόκτητου οικοπέδου του ΟΑΕΕ, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 12, στην Αθήνα, εμβαδού 613,56 m2, ως χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
  
- Ο Οργανισμός μας προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση των διαδικασιών για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4178/2013 των αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεως του ιδιόκτητου ακινήτου επί της οδού Καρόλου Ντηλ 4 στη Θεσσαλονίκη βάσει του ν. 4178/2013, άρθρο 16.
  
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4178/13
  
- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση του έργου των διαδικασιών εκμίσθωσης του ιδιόκτητου καταστήματος του ΟΑΕΕ, επί της οδού Κομνηνών 11, στη Θεσσαλονίκη, εμβαδού 22,00 m2, σε Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων, που έχει γίνει δεκτή από το σύστημα επιλογής της «Εταιρείας Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων
  
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. 4/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
  
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. 3/2015 Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ΝΠΔΔ προσκαλεί ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις πανελλήνια, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή σφραγισμένων προσφορών για σύναψη συμβάσεων για την φιλοξενία σ’ αυτές παιδιών υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Ε.
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΑΕΕ Β΄ΤΟΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 23-25 Γ΄
  
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11 ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ
  
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ 2015
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ « COMPASS »
  
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ ΔΗΜΌΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΌΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ (24) ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗN ATTIKH ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ.
  
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση του έργου των διαδικασιών εκμίσθωσης του ιδιόκτητου ακινήτου του ΟΑΕΕ, επί της οδού Εγνατίας 116, στη Θεσσαλονίκη
  
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση του έργου των διαδικασιών εκμίσθωσης του 1ου και 2ου ορόφου, ωφέλιμης επιφάνειας έκαστος 333,50 m2, με ανεξάρτητη είσοδο, στο ακίνητο επί των οδών Καρόλου Ντηλ 4 & Καλαποθάκη 8, στη Θεσσαλονίκη
  
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση του έργου των διαδικασιών εκμίσθωσης του ιδιόκτητου ακινήτου του ΟΑΕΕ, επί της οδού Π. Π. Γερμανού 12, στη Θεσσαλονίκη
  
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
  
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ CO2 ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθμ. 2 / 2015
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΡΟΔΟΥ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε. »
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ FAX
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. , ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΛΑΜΙΑΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. B΄ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΒΟΛΟΥ
  
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (προκηρύξεις διαγωνισμών κ.λ.π.) στις εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.