Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Συμβάσεις - Διαγωνισμοί
 
- Περίληψη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εκτύπωση μηχ/κών εντύπων και μηχ/κού χαρτιού ΟΑΕΕ για ένα έτος
  
- Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής
  
- Για τις αποστολές εγγράφων και αντικειμένων (μικροαντικειμένων) σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν Διευθύνσεις και τμήματα του ΟΑΕΕ για ένα έτος
  
- Μετάφραση εγγράφων ΟΑΕΕ
  
- Περίληψη προκήρυξης προμήθειας πετρελαίου έτους 2009-2010
  
- Σύμβαση XEROX
  
- Συμφωνητικό ΤΕCHNICOMER αναλώσιμα ΤΑΝΠΥ
  
- Συμφωνητικό Προμήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισμού
  
- Μεταφορά επίπλων στο ΟΔΔΥ
  
- Ακύρωση διαγωνισμού φύλαξης κτιρίων ΟΑΕΕ
  
- Διακήρυξη για τη στέγαση υπηρεσιών ΟΑΕΕ Περιφερειακού Τμήματος Ιωαννίνων 16-09-2009
  
- Συμφωνητικό Προμήθειας συσκευών FAX 09-09-2009
  
- Συμφωνητικό απευθείας ανάθεσης για ΔΛΠ 07-09-2009
  
- Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης 03-09-2009
  
- Διαγωνισμός για τις μεταφορές έντυπου υλικού και ΔΕΕ από Ιδιωτικό Γραφείο Μεταφορών
  
- Συμφωνητικό Μηχ. εντύπων ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΡΥΦΗ
  
- Συμφωνητικό για την μελέτη και κατασκευή του περιπτέρου ΔΕΘ
  
- Συμφωνητικό για την σχεδίαση και παραγωγή 4.000 χιλ. βιβλίων πληροφόρηση ασφαλισμένων ΟΑΕΕ
  
- Μεταφορά αρχειακού και έντυπου υλικού του ΟΑΕΕ στην Ακαδημίας 22
  
- Συμφωνητικό μεταφοράς έντυπου υλικού και ΔΕΕ
  
- Προμήθεια και εκτύπωση 58.000 συνταγολογίων παλαιού τύπου
  
- Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών κ.ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και κ.ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  
- Συμφωνητικό προμήθειας αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού
  
- Συμφωνητικό μεταφράσεων
  
- Συμφωνητικό Προμήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισμού  ( Η/W- S/W )
  
- Συμφωνητικό για προμήθεια επίπλων για την Λαμία
  
- Συμφωνητικό ΕΛΜΑ
  
- Συμφωνητικό για την προμήθεια 4 εντύπων
  
- Σύμβαση έργου για τη μεταφορά εξοπλισμού του Περ/κου Τμ. ΟΑΕΕ Λαμίας
  
- Συμφωνητικό ΑΜΚΑ INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
  
- Σύμβαση Προμήθειας και εκτύπωσης φακέλων ΔΙΑΣΤΑΣΗ
  
- Σύμβαση προμήθειας και εκτύπωσης φακέλων ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ
  
- Σχέδιο συμφωνητικού SITE
  
- Σύμβαση παροχής υπηρεσίας επέκτασης ATCOSOFT
  
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σύμβαση χρήσεις ΣΟΛ
  
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σύμβαση χρήσεις BDO
  
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σύμβαση χρήσεις ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
  
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σύμβαση ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS ΤΑΕ
  
- Συμφωνητικό προμήθειας χαρτοκιβωτίων ΕΜΕΧΑΡΤ
  
- Συμφωνητικό προμήθειας εντύπων από τον προμηθευτή Χρ.Παλούμπα
  
- Συμφωνητικό μεταφοράς αρχείου από το μεταφορέα Ιωάννη Αλεξίου
  
- Συμφωνητικό μεταφοράς αρχείου από το μεταφορέα Δημ.Μαντζαβέλα
  
- Σύμβαση προμήθειας μηχ/κού χαρτιού από τον προμηθευτή Χ.ΠΑΛΟΥΜΠΑ
  
- Συμφωνητικό ΛΥΚΟΣ ταχυπλ.4 07.doc