Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023

 
 
Συμβάσεις - Διαγωνισμοί
 
- ΘΕΜΑ: « Παροχή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης αρ.30/2013 για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 & Α4».
  
- Παροχή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης αρ.30/2013 για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 & Α4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ/ΝΣΕΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.
  
- Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που αφορά την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό 17 συνολικά κτιρίων του Ο.Α.Ε.Ε. στους Ν. Αττικής και Ν. Θεσσαλονίκης, για χρονικό διάστημα 4 μηνών.
  
- Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια “ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (100 Η/Υ με εγκατεστημένο το λογισμικό τους σύστημα) για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος Εσόδων-Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε.”
  
- Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που αφορά την προμήθεια 10.000 κιβωτίων χαρτιού φωτοαντιγραφής Α4 και 200 κιβωτίων χαρτιού φωτοαντιγραφής Α3
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Αγίου Νικολάου
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Γρεβενών
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Βέροιας-Ναουσας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Δ/νσης Πελοποννήσου
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Εδεσσας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Θεσσαλίας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Καστοριάς
  
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. 4/2013 που αφορά Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
  
- Περίληψη διακήρυξης αριθμ. 23/2013 που αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης του ΟΑΕΕ και των Εντασσομένων Τομέων
  
- Περίληψη διακήρυξης αριθμ. 25/2013 που αφορά την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού 207 Η/Υ, 70 εκτυπωτών και λογισμικού για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του ΟΑΕΕ
  
- Αναζήτηση οικονομικών προσφορών για τη μεταφορά των Τμημάτων ΟΑΕΕ Α΄ Τομέα Ηρακλείου Κρήτης & Β΄ Τομέα Ηρακλείου Κρήτης και του Αρχείου της Δ/νσης ΟΑΕΕ Κρήτης
  
- Περίληψη διακήρυξης αρ. 24/2013 για την προμήθεια αναλωσίμων για συσκευές fax
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Αιγίου
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Έδεσσας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Καστοριάς
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Κιλκίς
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Κοζάνης
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Λευκάδας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακών Τμημάτων ΟΑΕΕ Διδυμοτείχου & Ορεστιάδας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Πολυγύρου
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Ρεθύμνου
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Σπάρτης
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακών Τμημάτων ΟΑΕΕ Βέροιας & Νάουσας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Αρτας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Γιαννιτσών
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Κέρκυρας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακών Τμημάτων ΟΑΕΕ Κορίνθου & Κιάτου
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΕ Κρήτης
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Λιβαδειάς
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΕ Δυτικής Ελλάδας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Πρέβεζας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Ρόδου
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΕ Θεσσαλίας & Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Λάρισας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Χαλκίδας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΕ Πελοποννήσου & Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Τρίπολης
  
- Αναζήτηση οικονομικών προσφορών για τη μεταφορά του Τμήματος ΟΑΕΕ Ελασσόνας
  
- Αναζήτηση οικονομικών προσφορών για τη μεταφορά του Τμήματος ΟΑΕΕ Ναυπάκτου
  
- Αναζήτηση οικονομικών προσφορών για τη μεταφορά του Τμήματος ΟΑΕΕ Νάουσας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Αγ. Νικολάου
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Γρεβενών
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακών Τμημάτων ΟΑΕΕ Καλαμάτας & Πύλου
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Κυπαρισσίας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Λήμνου
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Χανίων
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Χίου
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Φλώρινας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΕ Ηπείρου & Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Ιωαννίνων
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Κατερίνης
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΕ Στερεάς Ελλάδας & Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Λαμίας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Βόλου
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Ξάνθης
  
- Περίληψη διακήρυξης 22/2013 για την επιλογή αναδόχου του έργου αποστολές εγγράφων και αντικειμένων (μικροδεμάτων) σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν Δ/νσεις και Τμήματα του Ο.Α.Ε.Ε., για ένα (1) έτος
  
- Διευκρίνιση επί της διακήρυξης αρ. 2/2013
  
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ' ευθείας ανάθεση του έργου της σύνταξης οικονομοτεχνικής μελέτης και της υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης αξιοποίησης, καθώς και εναλλακτικών προτάσεων για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση του ιδιόκτητου οικοπέδου του Ο.Α.Ε.Ε, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 12 στην Αθήνα, με εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων από το Μητρώο της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ, βάσει του άρθρου 49 του ν. 3863/2010
  
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ' ευθείας ανάθεση του έργου της σύνταξης οικονομοτεχνικής μελέτης και της υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης αξιοποίησης, καθώς και εναλλακτικών προτάσεων για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση του επταώροφου κτιρίου γραφείων, μετά υπογείου, του Ο.Α.Ε.Ε, επί της οδού Βουλής 8-10 στην Αθήνα, με εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων από το Μητρώο της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ, βάσει του άρθρου 49 του ν. 3863/2010
  
- Διακήρυξη αριθμ. 3/2013 για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη πλήρους κάλυψης δεκαέξι (16) ανελκυστήρων, που είναι εγκατεστημένοι σε ιδιόκτητα ακίνητα του Ο.Α.Ε.Ε στην Αττική για δύο (2) έτη
  
- Περίληψη διακήρυξης αρ. 21/2013 για την προμήθεια και εκτύπωση μηχ/κών εντύπων και μηχ/κού χαρτιού
  
- Διαγωνισμός για συντήρηση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων και κλιματιστικών σε ιδιόκτητα και μισθωμένα ακίνητα του ΟΑΕΕ σε Αθήνα και Πειραιά
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακών Τμημάτων ΟΑΕΕ Σερρών και Νιγρίτας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Γλυφάδας
  
- Σύμβαση ΟΑΕΕ με την εταιρία Π. ΘΕΜΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για τη συσκευασία - τοποθέτηση και μεταφορά έντυπου υλικού του ΟΑΕΕ
  
- Αντικατάσταση δύο κουφωμάτων αλουμινίου στο κτίριο της Περιφερειακής Δ/νσης Ανατολικής Αττικής
  
- Σύμβαση διαγωνισμού για τη μεταφορά αρχείων του πρώην ΤΣΑ
  
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ. 20/2013 για τη μεταφορά αρχείων του πρώην ΤΣΑ και τμημάτων της Περ/κης Δ/νσης Κέντρου Αθηνών
  
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ. 19/2013 και σύμβαση για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για συσκευές fax του ΟΑΕΕ
  
- Μεταφορά Τμήματος ΟΑΕΕ Β' Τομέα Ηρακλείου Κρήτης
  
- Διευκρινίσεις που αφορούν τη διακήρυξη του ΟΑΕΕ με αρ. 12/2013 και θέμα την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για λογαριασμό του ΟΑΕΕ προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό για ένα έτος
  
- Διευκρινίσεις που αφορούν το Δημόσιο Διαγωνισμό (αρ. διακ. 17/2013) για την εκτύπωση για την εκτύπωση και προμήθεια έντυπων - φακέλων
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακών Τμημάτων ΟΑΕΕ Καλαμάτας και Πύλου
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Χίου
  
- Διευκρινίσεις για την διακήρυξη αρ. 17/2013
  
- Διευκρινίσεις για την διακήρυξη αρ. 12/2013
  
- Απόρριψη της από 03/06/13 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ACS A.E. κατά της διακήρυξης Αρ.12/2013 σχετικά με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για λογαριασμό του ΟΑΕΕ προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό για ένα έτος, σύμφωνα με το αρ.2/10-6-13 πρακτικό της πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών του ΟΑΕΕ
  
- Διακήρυξη αρ. 12/2013 για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για λογαριασμό του ΟΑΕΕ προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό για ένα έτος (ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ)
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Λαμίας
  
- Προσφορές για τη μεταφορά αρχείων πρώην ΤΣΑ
  
- Σύμβαση ΟΑΕΕ με ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ ΑΕ για προμήθεια αναλώσιμων μηχανογραφικού εξοπλισμού
  
- Περίληψη διακήρυξης αριθμ. 17/2013 για την εκτύπωση και προμήθεια εντύπων-φακέλων του ΟΑΕΕ και των εντασσομένων τομέων
  
- Περίληψη διακήρυξης αριθμ. 18/2013 για την προμήθεια αναλώσιμων μηχανολογικού εξοπλισμού
  
- Περίληψη προκήρυξης αρ. 16/2013 για την προμήθεια χαρτιών υγείας, χειροπετσετών και υλικών καθαριότητας
  
- Σύμβαση ΟΑΕΕ με την εταιρία ΠΑΚΟ Α.Ε. για προμήθεια χαρτοκιβωτίων
  
- Σύμβαση προμήθειας ειδικού βιβλίου κυκλοφορίας ταξί
  
- Σύμβαση παράτασης απευθείας ανάθεσης συντήρησης - υποστήριξης των μηχανογραφικών συστημάτων
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Ιεράπετρας
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΕ Αν. Μακεδονίας & Θράκης και Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Κομοτηνής
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Βόλου
  
- Ανακοίνωση καθαρισμού Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Καρδίτσας
  
- Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων με Ιδιώτες, που διαθέτουν Κατασκηνωτικές Εγκαταστάσεις σε Πανελλήνια κλίμακα, για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών των εργαζομένων του Ο.Α.Ε.Ε., κατά την θερινή περίοδο έτους 2013
  
- Μεταφορά ραφιών και dexion
  
- Διακήρυξη αρ. 12/2013 για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για λογαριασμό του ΟΑΕΕ προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό για ένα έτος
  
- Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την διακήρυξη 11/2013 που αφορά Συντήρηση & τεχνική υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού Η/W & S/W ΟΑΕΕ και Τομέων
  
- Περίληψη διακήρυξης αρ. 11/2013 για την επιλογή αναδόχου του έργου συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης του μηχ/κού εξοπλισμού H/W & S/W ΟΑΕΕ και Τομέων
  
- Σύμβαση προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4
  
- Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τις αποστολές εγγράφων και αντικειμένων (μικροδεμάτων) σε όλη την Ελλάδα
  
- Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την διακήρυξη 13/2013 που αφορά την επιλογή αναδόχου για αποστολές εγγράφων και αντικειμένων (μικροδεμάτων)
  
- Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια αναλωσίμων για συσκευές fax
  
- Eπιλογή αναδόχου του έργου συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων και κλιματιστικών σε ιδιόκτητα και μισθωμένα ακίνητα του ΟΑΕΕ σε Αθήνα και Πειραιά
  
- Eπιλογή αναδόχου του έργου συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης του μηχ/κού εξοπλισμού H/W & S/W ΟΑΕΕ και Τομέων
  
- Περίληψη διακήρυξης αρ. 10/2013 για τον καθαρισμό των κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του ΟΑΕΕ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη
  
- Σύμβαση μεταφοράς Τμήματος Περιστερίου
  
- Περίληψη προκήρυξης αριθμ. 9/2013 για την προμήθεια χαρτιών υγείας, χειροπετσετών και υλικών καθαριότητας
  
- Προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΕ
  
- Ποσότητες υλικών καθαριότητας
  
- Ανακοίνωση για ηλεκτρολογικές εργασίες στο Περιφερειακό Τμήμα Ορεστιάδας
  
- Ανακοίνωση για ηλεκτρολογικές εργασίες επέκτασης του δικτύου δομημένης καλωδίωσης στο Περιφερειακό Τμήμα Κοζάνης
  
- Τεχνικές προδιαγραφές για τις ηλεκτρολογικές εργασίες επέκτασης του δικτύου δομημένης καλωδίωσης στο Περιφερειακό Τμήμα Κοζάνης
  
- Μεταφορά φακέλων συνταξιοδοτικού αρχείου από την οδό Αγ. Κων/νου 5 Αθήνα, στην αποθήκη του ΟΑΕΕ, στην οδό Θες/νίκης 147, Μοσχάτο και την επανατοποθέτηση αυτών κατά αύξοντα αριθμό στο ήδη υπάρχoν αρχείο
  
- Παροχή διευκρινίσεων 2 σχετικά με την προκήρυξη αρ. 8/2013 που αφορά προμήθεια ειδών γραφικής ύλης
  
- Παροχή διευκρινίσεων 3 σχετικά με την προκήρυξη αρ. 8/2013 που αφορά προμήθεια ειδών γραφικής ύλης
  
- Διαγωνιστική διαδικασία για μεταφορέα για τη μεταφορά του αρχείου της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΕ Πελοποννήσου και του Τμήματος ΟΑΕΕ Τρίπολης από τα ακίνητα όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες σε ακίνητο παρακείμενο στο ιδιόκτητο του ΟΑΕΕ , επί της οδού Καλαβρύτων 58 στην Τρίπολη
  
- Διαγωνιστική διαδικασία για μεταφορέα για τη μεταφορά του Τμήματος Διδυμοτείχου από την οδό 25ης Μαΐου 88 στο Διδυμότειχο και τη συστέγαση του με το Περ. Τμήμα Ορεστιάδας στο κτίριο επί της οδού Αναγεννήσεως 129 στην Ορεστιάδα
  
- Διαγωνιστική διαδικασία για μεταφορέα για τη μεταφορά του Περιφερειακού Τμήματος Πτολεμαϊδας από την οδό Ματσούκα 22, Πτολεμαϊδα και τη συστέγασή του με το Περιφερειακό Τμήμα Κοζάνης, επί της οδού Πίνδου 6, Κοζάνη
  
- Διαγωνιστική διαδικασία για μεταφορέα για τη μεταφορά της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου από την οδό Αλ. Σούτσου 35 στην Τρίπολη και τη συστέγασή της με το Περιφερειακό Τμήμα Τρίπολης, επί της οδού Καλαβρύτων 58 στην Τρίπολη
  
- Διαγωνιστική διαδικασία για μεταφορέα για τη μεταφορά του Τμήματος ΟΑΕΕ Κιάτου από το μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Μαυρούλια 17, στο ιδιόκτητο ακίνητο του ΟΑΕΕ επί της οδού Αγ. Νικολάου 3, στην Κόρινθο
  
- Διαγωνιστική διαδικασία για μεταφορέα για τη μεταφορά του Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Πύλου από την οδό Φιλελλήνων 6 στην Πύλο, στο ακίνητο επί της οδό Αριστοδήμου 63 στην Καλαμάτα
  
- Περίληψη προκήρυξης αρ. 8/2013 για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης
  
- Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την προκήρυξη αρ. 8/2013 που αφορά προμήθεια ειδών γραφικής ύλης
  
- Σύμβαση ΟΑΕΕ με Βιντώκη Ιωάννη και Τασιόπουλο Κωνσταντίνο για τη μεταφορά του Περιφερειακού Τμήματος Λάρισας
  
- Περίληψη προκήρυξης αριθμ. 7/2013 για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού
  
- Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την προκήρυξη 7/2013 που αφορά προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού
  
- Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την προκήρυξη αρ. 06/2013 για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων
  
- Περίληψη διακήρυξης αριθμ. 06/2013 για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων
  
- Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού αρ. 05/2013 για την προμήθεια 5.000 κιβωτίων φωτοτυπικού χαρτιού Α4
  
- Σύμβαση ΟΑΕΕ με την εταιρία Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. για αποστολές εγγράφων και αντικειμένων του Οργανισμού για 6 μήνες
  
- Σύμβαση ΟΑΕΕ με την εταιρία «Γ. και Χ. ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε» για προμήθεια ειδικού βιβλίου κυκλοφορίας ταξί
  
- Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ. 04/2013 σχετικά με την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τρία κτίρια του ΟΑΕΕ
  
- Σύμβαση έργου για τη φύλαξη των τεσσάρων (4) ιδιόκτητων κτιρίων του ΟΑΕΕ (πρόσκληση αρ. 03/2013)
  
- Πρόσκληση υποβολής προσφοράς αρ. 3/2013 σχετικά με τη φύλαξη 4 κτηρίων του ΟΑΕΕ (ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ)
  
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ. 1/2013 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τρία κτίρια του ΟΑΕΕ