Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023

 
 
Συμβάσεις - Διαγωνισμοί
 
- Σύμβαση του ΟΑΕΕ με την εταιρία "Γ. και Χ. ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ ΟΕ" για την προμήθεια εντύπων και φακέλων αλληλογραφίας
  
- Σύμβαση του ΟΑΕΕ με την εταιρία "Νικος Χ. Τσαρούχης" για την προμήθεια συστημάτων εσωτερικής σκίασης
  
- Σύμβαση του ΟΑΕΕ με την εταιρία "ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ ΟΕ" για την προμήθεια επίπλων
  
- Σύμβαση του ΟΑΕΕ με την εταιρία "ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ" για τη χρήση πληροφοριών της Νομικής Βάσης Πληροφοριών της εταιρίας
  
- Σύμβαση ΟΑΕΕ με την εταιρία «3π ΑΒΕΤΕ»
  
- Σύμβαση ΟΑΕΕ με την εταιρία «ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΛΕΞΙΟΥ»
  
- Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός φύλαξης του κτιρίου της κεντρικής υπηρεσίας του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
  
- Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του επί των οδών Σόλωνος & Ζωοδόχου Πηγής 12-14 καταστήματος ιδιοκτησίας ΟΑΕΕ
  
- Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του επί των οδών Ακαδημίας 22 και Δημοκρίτου 2 καταστήματος ιδιοκτησίας ΟΑΕΕ
  
- Περίληψη διακήρυξης αριθμ. 14/2011 για την προμήθεια 110 Η/Υ και 120 barcode
  
- Περίληψη διακήρυξης αριθμ. 12/2011 για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του μηχ/κού εξοπλισμού H/W & S/W του ΟΑΕΕ
  
- Συμφωνητικό προμήθειας του ΟΑΕΕ με την "ΚΑΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ" για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού των Περιφερειακών Δ/νσεων και Τμημάτων του ΟΑΕΕ
  
- Σύμβαση έργου του ΟΑΕΕ και του Γεώργιου Δουμουλάκη σχετικά με τη μελέτη μετάβασης των λειτουργιών του κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ στον ΕΟΠΥΥ
  
- Σύμβαση έργου του ΟΑΕΕ και του Αρτέμιου Χαραλαμπάκη σχετικά με τη μελέτη μετάβασης των λειτουργιών του κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ στον ΕΟΠΥΥ
  
- Σύμβαση ανάθεσης του έργου «Αποστολές εγγράφων και αντικειμένων (μικροδεμάτων) για όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν Δ/νσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ για ένα έτος» με τη Γενική Ταχυδρομική Εμπορική Εταιρεία Ταχυμεταφορών
  
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών μέσω DIASDEBIT
  
- Περίληψη διακήρυξης αριθμ. 11/2011 σχετικά με την επιλογή προμηθευτών για την εκτύπωση και προμήθεια εντύπων - φακέλων του ΟΑΕΕ
  
- Σύμβαση προμήθειας ειδών γραφικής ύλης του ΟΑΕΕ με την εταιρία «ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ»
  
- Νέος Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης των ιδιόκτητων ακινήτων του ΟΑΕΕ για χρονικό διάστημα δύο ετών. (ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 10/2011)
  
- Νεός Πίνακας των προς ασφάλιση ιδιόκτητων ακινήτων του ΟΑΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 10/2011
  
- Περίληψη διακήρυξης αριθμ. 10/2011 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης των ιδιόκτητων ακινήτων του ΟΑΕΕ για χρονικό διάστημα δύο ετών
  
- Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του επί της οδούς Ακαδημίας 22 κυλικείου ιδιοκτησίας ΟΑΕΕ
  
- Περίληψη διακήρυξης αρ.09/2011 σχετικά με τις μεταφορές έντυπου υλικού και ΔΕΕ από ιδιωτικό γραφείο μεταφορών
  
- Συμφωνητικό Προμήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Συντήρηση ( Η/W- S/W )
  
- Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού (Διακήρυξη αρ. 8/2011)
  
- Σύμβαση για τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου μορφής xml
  
- Περίληψη διακήρυξης αριθμ. 8/2011 σχετικά με την ανάθεση της ταμειακής διαχείρισης του ΟΑΕΕ και συναφών υπηρεσιών υποστήριξης δραστηριοτήτων σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών
  
- Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Β΄ Τομέα ΟΑΕΕ Ηρακλείου Κρήτης και του Αρχείου Δ/νσης
  
- Συμφωνητικό απ'ευθείας ανάθεσης έργου του ΟΑΕΕ με την εταιρία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ» για τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την σύνταξη για δράσεις του ΟΑΕΕ που θα ενταχθούν /χρηματοδοτηθούν στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ.
  
- Προκήρυξη αριθμ. 7/2011 σχετικά με τη προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού
  
- Διευκρινήσεις σχετικά με την προκήρυξη αριθμ. 7/2011 για τη προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού
  
- Συμφωνητικό ΟΑΕΕ με «ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» για 100 καθίσματα συνεδρίου
  
- Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των ιδιόκτητων ακινήτων του ΟΑΕΕ για χρονικό διάστημα δύο ετών. (ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6/2011)
  
- Πίνακας των προς ασφάλιση ακινήτων του ΟΑΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6/2011
  
- Διευκρινήσεις σχετικά με την υπ'αριθμ. 6/2011 διακήρυξη για την ασφαλιστική κάλυψη των ιδιόκτητων ακινητων του ΟΑΕΕ
  
- Συμφωνητικό του ΟΑΕΕ με τη «ΠΥΡΣΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ Α.Ε.»
  
- Περίληψη διακήρυξης για την συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και κλιματιστικών στα ιδιόκτητα κτίρια που στεγάζουν Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ σε Αθήνα και Πειραιά
  
- Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Υπηρεσιών του Περ. Τμημάτων Πατησίων και Ν. Ιωνίας του ΟΑΕΕ
  
- Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Υπηρεσιών του Περ. Τμημάτων Βύρωνα - Καισαριανής - Ζωγράφου, Παγκρατίου και Αμπελοκήπων του ΟΑΕΕ
  
- Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Υπηρεσιών του Περ. Τμήματος Αγ. Παρασκευής και της Περ. Δ/νσης Ανατ. Αττικής του ΟΑΕΕ
  
- Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Υπηρεσιών του Περ. Τμημάτων Τούμπας, 25ης Μαρτίου, Φοίνικα, Συντριβανίου, Πλ. Δημοκρατίας, Νεάπολης, Αμπελοκήπων, Κορδελιού του ΟΑΕΕ στη Θεσσαλονίκη, των Περ/κών Δ/νσεων Α΄και Β΄ Τομέα Θεσ/νίκης και του αρχείου των άνω Δ/νσεων του ΟΑΕΕ
  
- Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Περ. Τμήματος Χίου του ΟΑΕΕ
  
- Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Περ. Τμήματος Λήμνου του ΟΑΕΕ
  
- Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Περ. Τμήματος Αγ. Νικολάου Κρήτης του ΟΑΕΕ
  
- Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Υπηρεσιών του Περ. Τμημάτων Αμαρουσίου, Ν. Ερυθραίας και Χαλανδρίου του ΟΑΕΕ
  
- Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Περ. Τμήματος Νάξου του ΟΑΕΕ
  
- Συμφωνητικό ΟΑΕΕ με «ΓΚΡΕΚΗΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για προμήθεια συνταγολογίων ενιαίου τύπου
  
- Συμφωνητικό απευθείας ανάθεσης έργου του ΟΑΕΕ με «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
  
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις για σύναψη συμβάσεων για τη φιλοξενία παιδιών υπαλλήλων του ΟΑΕΕ κατά την θερινή περίοδο έτους 2011
  
- Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τις αποστολές εγγράφων και αντικειμένων (μικροδεμάτων) σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν Δ/νσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ για ένα (1) έτος
  
- Περίληψη προκήρυξης για την ανάδειξη ειδικού γραφείου για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του ΟΑΕΕ σε εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη
  
- Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια συνταγολογίων ενιαίου τύπου για τις ανάγκες του ΟΑΕΕ
  
- Συμφωνητικό προμήθειας διατρητικών μηχανών του ΟΑΕΕ με την εταιρία «ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα ΕΠΕ»
  
- Συμφωνητικό προμήθειας φωτοτυπικών μηχανημάτων του ΟΑΕΕ με την εταιρία «ΚΟΝΙCA MINOLTA BGR ΑΕ»
  
- Σύμβαση με "Γραφικές Τέχνες" (Καρβούνης) για προμήθεια φακέλων και βιβλίων πρωτοκόλλου
  
- Σύμβαση με "Γ. & Χ. ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ ΟΕ" για τη προμήθεια και εκτύπωση εντύπων και φακέλων
  
- Συμφωνητικό ΟΑΕΕ με εταιρία ΓΚΡΕΚΗΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για την κατασκευή βεβαιώσεων ταμειακής ενημερότητας
  
- Διόρθωση στον πρόχειρο διαγωνισμό για τη φύλαξη 4 κτιρίων του ΟΑΕΕ στην Αθήνα
  
- Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για τη φύλαξη 4 κτιρίων του ΟΑΕΕ στην Αθήνα
  
- Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοδτικού Διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου επί της οδού Ακαδημίας 22 στην Αθήνα
  
- Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού εκμίσθωσης καταστήματος επί των οδών Σόλωνος και Ζ. Πήγης 12 - 14 στην Αθήνα