Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 

Ανακοίνωση

Πρόσθετα
τέλη εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις

O ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε Πανελλήνια κλίμακα.
Κατασκηνώσεις ΤΑΝΤΠ - ΟΑΕΕ 2013
Σας ενημερώνουμε ότι θα φιλοξενηθούν και φέτος σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων της Περιφερειακής Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Ο.Α.Ε.Ε. (Κλάδος Κύριας ασφάλισης πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.) γεννηθέντα από 1.1.1999 - 31.12.2007. Οι ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, ορίσθηκαν για το διάστημα από 14-6-2012 έως και 19-6-2012. Ώρες προσέλευσης υποβολής των αιτήσεων από 10 π.μ. έως 1 μ.μ..
Αποδοχή εκπρόθεσμης απογραφής συνταξιούχων με φυσική παρουσία
Σας γνωρίζουμε ότι οι συνταξιούχοι του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ μπορούν να συνεχίσουν να καταγράφονται με φυσική παρουσία, έως 15/3/2013 στις Τράπεζες.
Παράταση Απογραφής συνταξιούχων Τομέων του ΟΑΕΕ (ΤΑΝΤΠ, ΤΕΑΑ,ΤΕΑΠΥΚ)
Σας ενημερώνουμε ότι η απογραφή των συνταξιούχων μας παρατείνεται μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2013.
Επικαιροποίηση στοιχείων ασφαλισμένων ΤΑΝΠΥ - ΟΑΕΕ

Μόνο για τους ασφαλισμένους ΤΑΝΠΥ (ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ)

Καλούμε όλους τους ασφαλισμένους της Κύριας Ασφ/σης ΤΑΝΠΥ (ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ) να συμπληρώσουν το έντυπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους και να το αποστείλουν άμεσα στο Ταμείο.