Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

ΤΑΝΠΥ

 
 
Γενικά

Επικοινωνία

Ο Τ.Α.Ν.Τ.Π. του Ο.Α.Ε.Ε. βρίσκεται στην δ/νση:

ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18,
ΤΚ:10432
ΑΘΗΝΑ

Πρωτόκολλο: 210 5285537 
Αριθμός τηλεομοιοτύπου ( Fax ): 210 5220962

Τμήμα Απονομής Συντάξεων: 210 5285633, 210 5285532 -  Ώρες Κοινού: 11.00 π.μ.-13.00 μ.μ
Τμήμα Εσόδων- Μητρώου: 210 5285541, 210 5285621, 210 5285589, 210 5285543, 210 5285533
Τμήμα Λογιστηρίου: 210 5285506
Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου: 210 5285538
Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής: 210 5285610

ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ (εκτός του Τμήματος Απονομής Συντάξεων):
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00 π.μ.-14.00 μ.μ.