Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Γενικά

Επικοινωνία

Ο Τ.Α.Ν.Τ.Π. του Ο.Α.Ε.Ε. βρίσκεται στην δ/νση:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 28,
ΤΚ:10437
ΑΘΗΝΑ

 
Αριθμός τηλεομοιοτύπου ( Fax ): 210 5220962

Τμήμα Απονομής Συντάξεων: 210 5224717 -  Ώρες Κοινού: 11.00 π.μ.-13.00 μ.μ
Τμήμα Εσόδων- Μητρώου: 210 5228906
Τμήμα Λογιστηρίου: 210 5248355
Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου: 210 5248355
Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής: 210 5248355

ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ (εκτός του Τμήματος Απονομής Συντάξεων):
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00 π.μ.-14.00 μ.μ.