Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Γενικά

Σκοπός-Διάρθρωση τομέα

Γενικές πληροφορίες για τον ΤΟΜΕΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ του Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.)

          Το Ταμείο Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.) ιδρύθηκε με τον Α.Ν. 275/1936 και λειτουργούσε από τις 24-10-1936, ως Οργανισμός Κύριας Ασφάλισης για τους αυτοτελώς εργαζόμενους και Επικουρικής Ασφάλισης για τους μισθωτούς που απασχολούνταν στους δύο σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, τη Ναυτιλία και τον Τουρισμό.

          Από την 1/8/2008 ο κλάδος Κύριας Ασφάλισης εντάχθηκε στον Ο.Α.Ε.Ε., ως Περιφερειακή Διεύθυνση με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και αποκαλείται εφεξής, Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Ο.Α.Ε.Ε.

          Αντίστοιχα ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης εντάχθηκε με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια στο νεσύστατο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.) και ονομάζεται Γ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Υ.Ν.Τ.Π.) του Τ.Ε.Α.Ι.Τ.


Ποιοι ασφαλίζονται στον Τ.Α.Ν.Τ.Π του Ο.Α.Ε.Ε. και υπηρεσίες που προσφέρονται σε ασφαλισμένους του ταμείου

          Σκοπός του Ταμείου είναι να ασφαλίζει πρόσωπα που εργάζονται στους κλάδους της Ναυτιλίας και του Τουρισμού (πιο αναλυτικά: δείτε τον τομέα Ασφάλισης) και να χορηγεί συντάξεις γήρατος και αναπηρίας στους Ασφαλισμένους του, καθώς και συντάξεις Θανάτου στα μέλη των οικογενειών τους. Επίσης καλύπτει τους αυτοτελώς απασχολούμενους για την Ασθένεια με παροχές σε είδος από τον Ο.Α.Ε.Ε.

Ο Τ.Α.Ν.Τ.Π. του Ο.Α.Ε.Ε. παρέχει υπηρεσίες προς τους Ασφαλισμένους, τους Εργοδότες και Συνταξιούχους. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διακρίνονται σε:
- Ασφάλιση προσώπων που απασχολούνται αυτοτελώς, καθώς και προσώπων που παρέχουν εξαρτημένη εργασία
- Χορήγηση Συντάξεων στα πιο πάνω πρόσωπα
- Υπηρεσίες υγείας μέσω του Ο.Α.Ε.Ε.. για τους αυτοτελώς απασχολούμενους (Κύρια ασφάλιση)
- Διακρατική Κοινωνική Ασφάλιση
- Φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων και συνταξιούχων σε παιδικές κατασκηνώσεις.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ Τ.Α.Ν.Τ.Π. του Ο.Α.Ε.Ε.

Η ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ του Ο.Α.Ε.Ε. (Κύρια Ασφάλιση) συγκροτείται από τα εξής τμήματα:

Τμήμα Απονομής Συντάξεων

Τμήμα Εσόδων - Μητρώου

Τμήμα Λογιστηρίου

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου

Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής

 

Ο Τ.Α.Ν.Τ.Π. του Ο.Α.Ε.Ε. συστεγάζεται με την Γ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Τ.Ε.Α.Υ.Ν.Τ.Π.) του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.) (Επικουρική Ασφάλιση) και βρίσκεται στη διεύθυνση:

Μέγαρο Τ.Α.Ν.Π.Υ.
Ακτή Μιαούλη 17-19 (5ος και 6ος όροφος)
185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ