Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

 
 
Συμβεβλημένα Εργαστήρια ΟΑΕΕ / Εργαστήρια - Διαγνωστικά