Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021

 
 
'Εντυπα
 
- (TEAΠΥΚ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  
- (TEAΠΥΚ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  
- (TEAΠΥΚ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  
- (TEAΠΥΚ) ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΡΑΤ. ΘΗΤΕΙΑΣ
  
- (TEAΠΥΚ) ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ METOXOY & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  
- (TEAΠΥΚ) ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
  
- (TEAΠΥΚ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ - ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ