Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

 
 
'Εντυπα
 
- Αίτηση αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας (εγκύκλιος 59/2011)
  
- Αίτηση αναγνώρισης χρόνου προσωρινής κράτησης - φυλάκισης (εγκύκλιος 59/2011)
  
- Αίτηση αναγνώρισης χρόνου σπουδών (εγκύκλιος 59/2011)
  
- Αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου παιδιών (εγκύκλιος 59/2011)
  
- Αίτηση αναγνώρισης χρόνου κενών διαστημάτων ασφάλισης (εγκύκλιος 59/2011)
  
- Αίτηση αναγνώρισης χρόνου προ εγγραφής (εγκύκλιος 59/2011)
  
- Αίτηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού
  
- Αίτηση για έξοδα κηδείας συνταξιούχου
  
- Αίτηση ΕΚΑΑ
  
- Αίτηση Εργατικού Ατυχήματος
  
- Αίτηση για επίδομα Μητρότητας
  
- Απογραφικό δελτίο τραπεζικού λογαριασμού σύνταξης
  
- Σύνταξη Θανάτου (Αίτηση-Προϋποθέσεις-Δικαιολογητικά)
  
- Σύνταξη Αναπηρίας (Αίτηση-Προϋποθέσεις-Δικαιολογητικά)
  
- Σύνταξη Γήρατος (Αίτηση-Προϋποθέσεις-Δικαιολογητικά)
  
- Αίτηση απόδοσης κληρονομικών Συντάξεων-Δικαιολογητικά
  
- Αίτηση Γενικής Χρήσης
  
- Αίτηση Ταμειακής Ενημερότητας
  
- Αίτηση Επανεγγραφής στα μητρώα ασφαλισμένων
  
- Αίτηση Διαγραφής απο τα μητρώα ασφαλισμένων
  
- Αίτηση αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας
  
- Αίτηση για έξοδα κηδείας ασφαλισμένου
  
- Αίτηση έκδοσης ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας
  
- Αίτηση έκδοσης οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας
  
- Αίτηση για μεταφορά επαγγελματικής έδρας
  
- Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση(αυτασφάλιση)
  
- Αίτηση για αναγνώριση χρόνου λόγω απώλειας ασφαλιστικών βιβλιαρίων
  
- Αίτηση διαγραφής και επανεγγραφής στα μητρώα ασφαλισμένων
  
- Αίτηση αναγνώρισης χρόνου
  
- Αίτηση παραπομπής στην Α.Υ.Ε. για κρίση ανευ διακοπής επαγγέλματος