Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
'Εντυπα
 
- MOD(IA)CIS - GR
  
- AUS 193 - GR
  
- QUE 9 - GR
  
- QUE 10 - GR
  
- QUE 11 - GR
  
- Αίτηση αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας (εγκύκλιος 59/2011)
  
- Αίτηση αναγνώρισης χρόνου προσωρινής κράτησης - φυλάκισης (εγκύκλιος 59/2011)
  
- Αίτηση αναγνώρισης χρόνου σπουδών (εγκύκλιος 59/2011)
  
- Αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου παιδιών (εγκύκλιος 59/2011)
  
- Αίτηση αναγνώρισης χρόνου κενών διαστημάτων ασφάλισης (εγκύκλιος 59/2011)
  
- Αίτηση αναγνώρισης χρόνου προ εγγραφής (εγκύκλιος 59/2011)
  
- Αίτηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού
  
- Αίτηση για έξοδα κηδείας συνταξιούχου
  
- Αίτηση ΕΚΑΑ
  
- Αίτηση Εργατικού Ατυχήματος
  
- Αίτηση για επίδομα Μητρότητας
  
- (ΤΕΑΑ1) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
  
- (ΤΕΑΑ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  
- (ΤΕΑΑ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
  
- ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
  
- Απογραφικό δελτίο τραπεζικού λογαριασμού σύνταξης
  
- Σύνταξη Θανάτου (Αίτηση-Προϋποθέσεις-Δικαιολογητικά)
  
- Σύνταξη Αναπηρίας (Αίτηση-Προϋποθέσεις-Δικαιολογητικά)
  
- (ΤΕΑΑ)ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
  
- (ΤΕΑΑ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΑΜΟΥ
  
- (ΤΕΑΑ)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
  
- Σύνταξη Γήρατος (Αίτηση-Προϋποθέσεις-Δικαιολογητικά)
  
- Αίτηση απόδοσης κληρονομικών Συντάξεων-Δικαιολογητικά
  
- Αίτηση Γενικής Χρήσης
  
- Αίτηση Ταμειακής Ενημερότητας
  
- Αίτηση Επανεγγραφής στα μητρώα ασφαλισμένων
  
- Αίτηση Διαγραφής απο τα μητρώα ασφαλισμένων
  
- Αίτηση αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας
  
- Αίτηση για έξοδα κηδείας ασφαλισμένου
  
- Αίτηση έκδοσης ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας
  
- Αίτηση έκδοσης οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας
  
- Αίτηση για μεταφορά επαγγελματικής έδρας
  
- Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση(αυτασφάλιση)
  
- Αίτηση για αναγνώριση χρόνου λόγω απώλειας ασφαλιστικών βιβλιαρίων
  
- Αίτηση διαγραφής και επανεγγραφής στα μητρώα ασφαλισμένων
  
- Αίτηση αναγνώρισης χρόνου
  
- Αίτηση παραπομπής στην Α.Υ.Ε. για κρίση ανευ διακοπής επαγγέλματος
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ(διπλούν) & ΟΔΗΓΙΕΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ(διπλούν) & ΟΔΗΓΙΕΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΑΣΕΩΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 89/67
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.959/79
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΝΕΑΣ Ε.Π.Ε.
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΝΕΑΣ Ε.Ε.
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΝΕΑΣ Ο.Ε.
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΝΕΑΣ Α.Ε.
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν.Ε.Π.Α.(Ν.3182/03)
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ(ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ(ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΛΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ-ΓΑΜΟΥ-ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. Ν.2690/1999)
  
- (TANΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΝΕΑΣ ΙΚΕ
  
- (TANΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.378/68
  
- (TANΠΥ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ (ΙΚΑ)
  
- (TANΠΥ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν2084
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
  
- (TEAΠΥΚ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  
- (TEAΠΥΚ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  
- (TEAΠΥΚ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  
- (TEAΠΥΚ) ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΡΑΤ. ΘΗΤΕΙΑΣ
  
- (TEAΠΥΚ) ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ METOXOY & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  
- (TEAΠΥΚ) ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
  
- (TEAΠΥΚ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ - ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
  
- (TEAA) ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
  
- (TEAA) ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
  
- (TEAA) ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
  
- (TEAA) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΕΙΣ
  
- (TEAA) ΥΠΕΘ.ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔ.ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ