Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022

 
 
Εισφορές

Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές

ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΑΠΟ 01/01/2011

Π01

152,41

92,79

245,20

Π02

186,14

92,79

278,93

Π03

222,20

92,79

314,99

Π04

242,58

92,79

335,37

Π05

279,81

92,79

372,60

Π06

315,59

92,79

408,38

Π07

337,46

92,79

430,25

Π08

364,90

92,79

457,69

Π09

389,55

92,79

482,34

Π10

414,22

92,79

507,01

Π11

438,87

92,79

531,66

Π12

463,52

92,79

556,31

Π13

488,19

92,79

580,98

Π14

512,85

92,79

605,64

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50%)

ΑΠΟ 01/01/2011

Σ51

228,61

139,19

367,80

Σ52

279,21

139,19

418,40

Σ53

333,30

139,19

472,49

Σ54

363,87

139,19

530,06

Σ55

419,71

139,19

558,90

Σ56

473,38

139,19

612,57

Σ57

506,20

139,19

645,39

Σ58

547,35

139,19

686,54

Σ59

584,32

139,19

723,51

Σ60

621,33

139,19

760,52

Σ61

658,30

139,19

797,49

Σ62

695,28

139,19

834,47

Σ63

732,28

139,19

871,47

Σ64

769,28

139,19

908,47

 

-          Τα ποσά που αναγράφονται στους πίνακες αντιστοιχούν στην μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.

-          Οι εισφορές στον ΟΑΕΕ καταβάλλονται ανά δίμηνο.

-          Αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται μετά τη συμπλήρωση 3 ετών στην ίδια κατηγορία.