Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Εισφορές

Γενικές Πληροφορίες

        Με τις διατάξεις του Ν. 2676/99 συστάθηκε ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) που προήλθε από την ενοποίηση των Ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ και έχει ως σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των προσώπων που ασκούν ασφαλιστέο επάγγελμα σε περίπτωση γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, ατυχήματος, ασθένειας και μητρότητας, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου τους.
      

         Πόροι του Οργανισμού, εκτός των άλλων, είναι τα έσοδα από μηνιαίες ατομικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης και τα πρόσθετα τέλη που επιβάλλονται από τη μη έγκαιρη εξόφλησή τους.