Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Εισφορές

Παλαιοί Ασφαλισμένοι

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ(έναρξη ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα-όχι μόνο στο Τ.Α.Ν.Π.Υ - μέχρι 31/12/92)

Οι εισφορές Κύριας Ασφάλισης ανακαθορίζονται ίσες με εκείνες που εκάστοτε ισχύουν για τον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. Σημειώνεται ότι από 1-6-86 σαν κατώτερη ασφαλιστική κλάση για τους ασφαλισμένους έχει καθοριστεί η 10η κι εφόσον ο χρόνος ασφάλισης υπερβαίνει τα 5 χρόνια, η 12η ασφαλιστική κλάση.

Οι εισφορές Κλάδου Σύνταξης, Υγείας και υπέρ ΟΑΕΔ για τους Παλαιούς Ασφ/νους που ισχύουν σήμερα είναι :

  

Μηνιαίο Εισόδημα ή αποδοχές

Τεκμαρτό μηνιαίο εισόδημα ή αποδοχές

Ασφ/κή κλάση

Μηνιαία εισφορά υπέρ Τ.Α.Ν.Τ.Π.Υ. 20% Κύριας Ασφάλισης

Μηνιαία εισφορά κλάδου Υγείας

Υπέρ ΟΑΕΔ

830,50 - 890,75

867,25

10η

173,45 ευρώ

92,79€

10 €

891,00 - 979,00

928,25

11η

185,65 ευρώ

92,79€

10 €

979,25 - 1061,00

1011,25

12η

202,25 ευρώ

92,79€

10 €

1061,25 - 1154,50

1101,50

13η

220,30 ευρώ

92,79€

10 €

1154,75 - 1244,25

1195,50

14η

239,10 ευρώ

92,79€

10 €

1244,50 - 1329,00

1277,75

15η

255,55 ευρώ

92,79€

10 €

1329,25 - 1413,75

1365,00

16η

273,00 ευρώ

92,79€

10 €

1414,25 - 1493,50

1445,75

17η

289,15 ευρώ

92,79€

10 €

1493,75 - 1575,75

1527,50

18η

305,50 ευρώ

92,79€

10 €

1576,00 - 1661,00

1610,50

19η

322,10 ευρώ

92,79€

10 €

1661,25 - 1737,00

1688,25

20η

337,65 ευρώ

92,79€

10 €

1737,25 - 1811,00

1766,25

21η

353,25 ευρώ

92,79€

10 €

1811,25 - 1892,00

1840,00

22η

368,00 ευρώ

92,79€

10 €

1892,25 - 1981,25

1926,75

23η

385,35 ευρώ

92,79€

10 €

1981,50 - 2073,00

2018,50

24η

403,70 ευρώ

92,79€

10 €

2073,25 - 2163,00

2108,50

25η

421,70 ευρώ

92,79€

10 €

2163,25 - 2252,75

2198,25

26η

439,65 ευρώ

92,79€

10 €

2253,00 - 2339,00

2288,25

27η

457,65 ευρώ

92,79€

10 €

2339,25 - 2432,25

2373,50

28η

474,70 ευρώ

92,79€

10 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πιο πάνω εισφορές αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τους ημερήσιους μισθούς και τα τεκμαρτά ημερομίσθια.

Οι εισφορές για τον Κλάδο Σύνταξης μέχρι σήμερα παραμένουν ίδιες με αυτές που ίσχυαν 31-12-2008 (δείτε τον παραπάνω πίνακα) ενώ από 1-7-2009 έως 31-12-2010, η τιμή της εισφοράς για τον Κλάδο Υγείας(για τους Παλαιούς ασφ/νους) διαμορφώθηκε στα 90,00 ευρώ μηνιαίως. Σύμφωνα με την αριθμ. Φ40035/28598/3314/6-12-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1911β/8-12-2010) και με την αριθμ. 152/158/10-2-2011 απόφαση ΔΣ ΟΑΕΕ, η τιμή της εισφοράς για τον Κλάδο Υγείας, για τους Παλαιούς ασφ/νους, ορίζεται από 1-1-2011 σε 92,79 ευρώ το μήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!

Οι εισφορές Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. είναι 12 κατά έτος!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Οι καταθέσεις εισφορών τρεχουσών και καθυστερούμενων θα γίνονται στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας στο λογαριασμό 190-545202-34 για τους παλαιούς ασφαλισμένους .

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Από 1-1-2011, παράλληλα με τις μηνιαίες εισφορές Κλάδου Σύνταξης και Κλάδου Υγείας, είναι υποχρεωτική η καταβολή μίας επιπλέον εισφοράς ύψους 10 ευρώ μηνιαίως (12 εισφ. το έτος) για όλους τους ασφ/νους - ΠΑΛΑΙΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας ΟΑΕΔ .

Η κατάθεση της παραπάνω εισφοράς θα γίνεται με την κατάσταση καταβολής ατομικών εισφορών παράλληλα με τις εισφορές Κλάδου Σύνταξης & Κλάδου Υγείας με την ένδειξη : ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΑΝΕΡΓΙΑΣ