Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Εισφορές

Υποχρέωση Καταβολής Εισφορών

  H Κοινωνική Ασφάλιση διέπεται από γενικές ασφαλιστικές αρχές, η βασικότερη των οποίων είναι η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης.
Συνέπεια της αρχής αυτής είναι να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα όλα τα πρόσωπα που έχουν προϋποθέσεις ασφάλισης και ασκούν επάγγελμα που υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
Μετά την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.