Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

 
 
Εισφορές

Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές

 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

001

152,41

58,30

210,71

002

186,14

71,20

257,34

003

222,20

84,99

307,19

004

242,58

92,79

335,37

005

279,81

107,03

386,86

006

315,59

120,71

436,30

007

337,46

129,08

466,54

008

364,90

139,57

504,47

009

389,55

149,00

538,55

010

414,22

158,44

572,66

011

438,87

167,87

606,74

012

463,52

177,30

640,82

013

488,19

186,73

674,92

014

512,85

196,16

709,01

 

 

Ν.2084/92 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ  2ΟΥ ΦΟΡΕΑ

031

228,61

  87,25

315,86

032

279,21

106,57

385,78

033

333,31

127,21

460,52

034

363,88

138,88

502,76

035

419,72

160,19

579,91

036

473,38

180,67

654,05

037

506,18

193,19

699,37

038

547,34

208,90

756,24

039

584,33

223,02

807,35

040

621,32

237,14

858,46

041

658,31

251,25

909,56

042

695,29

265,37

960,66

043

732,29

279,49

1.011,78

044

769,27

293,61

1.062,88

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

071

217,72

  83,09

300,81

072

265,92

101,49

367,41

073

317,43

121,15

438,58

074

346,55

132,26

478,81

075

399,73

152,56

552,29

076

450,84

172,07

622,91

077

482,08

183,99

666,07

078

521,28

198,95

720,23

079

556,50

212,40

768,90

080

591,74

225,85

817,59

081

626,96

239,29

866,25

082

662,18

252,73

914,91

083

697,42

266,18

963,60

084

732,64

279,62

     1.012,26

 

 

 

 

                          ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ  (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50%)

                                         (ΑΠΟ 01/07/2010)

251

228,61

87,45

316,06

252

279,21

106,80

386,01

253

333,30

127,49

460,79

254

363,87

139,19

503,06

255

419,71

160,55

580,26

256

473,38

181,07

654,45

257

506,20

193,62

699,82

258

547,35

209,36

756,71

259

584,32

223,50

807,82

260

621,33

237,66

858,99

261

658,30

251,81

910,11

262

695,28

265,95

961,23

263

732,28

280,10

1.012,38

264

769,28

294,24

1.063,52

 

- Τα ποσά που αναγράφονται στους πίνακες αντιστοιχούν στην μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.

- Οι εισφορές στον ΟΑΕΕ καταβάλλονται ανά δίμηνο.

- Αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται μετά τη συμπλήρωση 3 ετών στην ίδια κατηγορία.