Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
Εγκύκλιοι
 
- Εγκύκλιος 1 ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ για παροχές σε είδος, ανέργων»
  
- Εγκύκλιος 2 ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων μετά την καθιέρωση ΦΠΑ στις Ιδιωτικές Κλινικές»
  
- Εγκύκλιος 3 ΘΕΜΑ: «Χρήση - χρέωση συμπληρωματικών υλικών (μοσχευμάτων) σε ορθοπεδικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις καθώς και καθορισμός ανώτατων τιμών για βηματοδότες - απινιδωτές σε νοσηλευόμενους σε Κρατικά Νοσοκομεία»
  
- Εγκύκλιος 4 ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του Ν3863/2010 - Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων»
  
- Εγκύκλιος 5 ΘΕΜΑ: «Παρεμβάσεις τρίτων προσώπων για κατά προτεραιότητα διεκπεραίωση υποθέσεων ή ευνοϊκή μεταχείριση»
  
- Εγκύκλιος 6 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με άδεια λειτουργίας Μονάδας Μεταμόσχευσης Νεφρού στο Γ.Ν.Α. "ΛΑΪΚΟ"»
  
- Εγκύκλιος 7 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις αναφορικά με τις αναγνωρίσεις χρόνων των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/10 και της παρ. 8α και β του άρθρου 5 του Ν. 3863/10»
  
- Εγκύκλιος 8 ΘΕΜΑ: «Σωστή αναγραφή της ταχυδρομικής διεύθυνσης»
  
- Εγκύκλιος 9 ΘΕΜΑ: «Περί της χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας»
  
- Εγκύκλιος 10 ΘΕΜΑ: «Πλαίσιο συνεργασίας των νοσοκομείων και κέντρων υγείας του ΕΣΥ με τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τις υγειονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων»
  
- Εγκύκλιος 11 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση αμοιβής για εξέταστρα στα εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας»
  
- Εγκύκλιος 12 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη παροχή του δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία»
  
- Εγκύκλιος 13 ΘΕΜΑ: «Ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων»
  
- Εγκύκλιος 14 ΘΕΜΑ: «Εμβολιασμός με το νέο 13-δύναμο αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο και εμβολιασμός κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)»
  
- Εγκύκλιος 15 ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του Ν.3459/2006 περί ναρκωτικών»
  
- Εγκύκλιος 16 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για τη συνταγογράφηση φαρμάκων στους νοσηλευόμενους στις Ιδιωτικές Κλινικές στα πλαίσια λειτουργίας του φαρμακείου τους»
  
- Εγκύκλιος 17 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την υπαγωγή στον ΟΑΕΕ των "παλαιών" ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ που παράλληλα ασκούν ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ δραστηριότητα»
  
- Εγκύκλιος 19 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση χρόνου αντικατάστασης σε στηθόδεσμους, μαγιώ και ένθετη σιλικόνη»
  
- Εγκύκλιος 21 ΘΕΜΑ: «Διακανονισμός οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών - Προεξόφληση ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3943/31-3-2011 (ΦΕΚ66Α)»
  
- Εγκύκλιος 22 ΘΕΜΑ: «Φωτοβολταϊκά συστήματα»
  
- Εγκύκλιος 23 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης σε τέκνα ασφαλισμένων σε περιοχές που δεν υπηρετούν συμβεβλημένοι οδοντίατροι»
  
- Εγκύκλιος 24 ΘΕΜΑ: «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (N. 3419/05) - Υπηρεσίες μιας Στάσης (N.3853/10) - Διαδικασία εγγραφής ασφαλισμένου μέσω Υπηρεσιών μιας Στάσης (Υ.Α. Κ1 - 802/24-3-11)»
  
- Εγκύκλιος 25 ΘΕΜΑ: «Ενεργοποίηση της Συμφωνίας με τη Γερμανία για ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφοριών»
  
- Εγκύκλιος 26 ΘΕΜΑ: «Εκπτώσεις στην τυποποιημένη αλληλογραφία ανά κατάθεση και ανά αποστολέα συστημένων»
  
- Εγκύκλιος 28 ΘΕΜΑ: «Σύσταση και Κανονισμός Λειτουργίας Δευτεροβάθμιας Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής»
  
- Έγγραφο 34452 ΘΕΜΑ: «Ένταξη των κρουσμάτων χλαμυδιακής λοίμωξης στο σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων»
  
- Έγγραφο 33140 ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του Ν.3459/2006 περί ναρκωτικών»
  
- Εγκύκλιος 29 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη μη χορήγηση βεβαιώσεων σε ασφαλισμένους λόγω οφειλών»
  
- Εγκύκλιος 30 ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα επιλογής νοσοκομείου και ιατρού από τους εφήβους έως 16 ετών»
  
- Εγκύκλιος 31 ΘΕΜΑ: «Απασχόληση συνταξιούχων»
  
- Εγκύκλιος 32 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Κανονισμού Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ».
  
- Εγκύκλιος 33 ΘΕΜΑ: «Κατάλογος μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ )»
  
- Εγκύκλιος 34 ΘΕΜΑ: «Πλαίσιο συνεργασίας των νοσοκομείων και κέντρων υγείας του ΕΣΥ με τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τις υγειονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων»
  
- Έγγραφο 59378 ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την έγκριση ή μη από το ΚΕΣΥ της διαγνωστικής πράξης κλινική ποζιτρονική και αξονική τομογραφία PET/CT»
  
- Έγγραφο 59380 ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του Ν.3459/2006 περί ναρκωτικών»
  
- Εγκύκλιος 36 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οδηγών - μετόχων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)»
  
- Εγκύκλιος 38 ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών σε υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο»
  
- Εγκύκλιος 39 ΘΕΜΑ: «Απασχόληση συνταξιούχων - παρ. 2 αρθρ. 42 Ν. 3996/11 (τ.Α΄ 170/5-8-11)»
  
- Εγκύκλιος 40 ΘΕΜΑ: «Παραπομπή στην Υγειονομική Επιτροπή των "παλαιών" ασφαλισμένων που αιτούνται προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης»
  
- Εγκύκλιος 41 ΘΕΜΑ: «Νέα διαδικασία διαπίστωσης - βεβαίωσης αναπηρίας»
  
- Εγκύκλιος 42 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στους αστικούς μεταφορικούς συνεταιρισμούς ιδιοκτητών ΔΧ επιβατικών αυτοκινήτων για τον εκτελωνισμό καινούργιων οχημάτων που προβλέπονται στο Ν. 3109/03»
  
- Εγκύκλιος 43 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ, περί χορήγησης επιδόματος εργατικού ατυχήματος»
  
- Εγκύκλιος 44 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση ιδιοκτητών και οδηγών ΔΧ αυτοκινήτων»
  
- Εγκύκλιος 45 ΘΕΜΑ: «-Απαλλαγή από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ των υπαλλήλων των Οργάνων της Ε.Ε. και των Διεθνών Οργανισμών. -Ανάκληση της αρ. 44/16-5-07 εγκυκλίου του Τμ. Ασφάλισης της Δ/νσης Ασφάλισης»
  
- Εγκύκλιος 46 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας έτους 2011»
  
- Εγκύκλιος 47 ΘΕΜΑ: «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) 2011»
  
- Εγκύκλιος 48 ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων Ν.3863/2010 και Ν.3996/2011 περί απασχόλησης συνταξιούχων»
  
- Εγκύκλιος 49 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση προσωρινής σύνταξης»
  
- Εγκύκλιος 50 ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/5-8-20110)»
  
- Εγκύκλιος 51 ΘΕΜΑ: «Περί της χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ως δικαιολογητικό τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ»
  
- Εγκύκλιος 52 ΘΕΜΑ: «Απώλειες καρτών αλλοδαπών»
  
- Εγκύκλιος 53 ΘΕΜΑ: «Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της επιβάρυνσης του αλληλόχρεου λογαριασμού βάσει των διατάξεων του Ν 3996/5-8-2011 άρθρο 48 παρ 9»
  
- Εγκύκλιος 54 ΘΕΜΑ: «α) Επέκταση των διατάξεων του Ν 612/77 και β) Μετατροπή αναπηρικής σύνταξης σε σύνταξη γήρατος του Ν. 612/77»
  
- Εγκύκλιος 55 ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση διαζευγμένου/νης σε περίπτωση θανάτου του /της πρώην συζύγου»
  
- Εγκύκλιος 56 ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση γονέων-συζύγων-αδελφών αναπήρων»
  
- Εγκύκλιος 57 ΘΕΜΑ: «Περί του διακανονισμού του άρθρου 48 του Ν 3943/2011»
  
- Εγκύκλιος 58 ΘΕΜΑ: «Ένταξη στο εισοδηματικό κριτήριο του Ν. 3846/10 των: α) μελών Δασικών Συνεταιρισμών ανεξάρτητα αν ασκούν παράλληλη δραστηριότητα β) επαγγελματιών-εμπόρων που έχουν υπογράψει σύμβαση με τα ΕΛΤΑ εκτός αν ασκούν παράλληλη δραστηριότητα»
  
- Εγκύκλιος 59 ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 με τις διατάξεις του αρθρ. 10 Ν.3863/2010)»
  
- Έγγραφο με θέμα: «Διόρθωση για τον τρόπο εξαγοράς του χρόνου προ εγγραφής που αναφέρεται στην εγκύκλιο 59/2011»
  
- Εγκύκλιος 60 ΘΕΜΑ: «Άντληση στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών»
  
- Εγκύκλιος 61 ΘΕΜΑ: «Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος παλαιών και νέων ασφαλισμένων με αναγνωριζόμενους χρόνους»
  
- Εγκύκλιος 62 ΘΕΜΑ: «Αίτηση σύνταξης χωρίς διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας»
  
- Εγκύκλιος 63 ΘΕΜΑ: «Παραπομπή στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) "Παλαιών" και "Νέων" ασφαλισμένων που αιτούνται προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης»
  
- Εγκύκλιος 64 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων περιόδου 01/07/2011 έως 30/06/2012»
  
- Εγκύκλιος 65 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση όσων απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου που καταρτίζονται σύμφωνα με τον Ν. 2527/97 άρθρο 6»
  
- Εγκύκλιος 66 ΘΕΜΑ: «Κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος ασφ/νων του ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και μέχρι των 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους και παραμένουν άνεργοι»
  
- Εγκύκλιος 67 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 3996/2011 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
  
- Εγκύκλιος 68 ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν.3996/2011 σχετικά με ρυθμίσεις θεμάτων ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ ή τα αρμόδια όργανα των φορέων»
  
- Έγγραφο σχετικά με τη συνταγογράφηση σε ενιαίο συνταγολόγιο χορήγησης φαρμάκων από 1-11-2011
  
- Έγγραφο σχετικά με την έκδοση και θεώρηση ηλεκτρονικών παραπεμπτικών εργαστηριακών εξετάσεων
  
- Εγκύκλιος 69 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο του ΕΣΥ»
  
- Εγκύκλιος 70 ΘΕΜΑ: «Θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας»
  
- Εγκύκλιος 71 ΘΕΜΑ: «Κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος ασφαλισμένων ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και μέχρι των 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους και παραμένουν άνεργοι»
  
- Εγκύκλιος 72 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»
  
- Εγκύκλιος 73 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τις προϋποθέσεις υγειονομικής περίθαλψης γονέων ως εμμέσων μελών οικογένειας ασφ/νων μας»
  
- Εγκύκλιος 74 ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την καταβολή συμπληρωματικής παροχής σύμφωνα με το αρθ. 58 του ΕΚ 883/04 και αρθ. 50 Καν. ΕΟΚ 1408/71 - Ελάχιστη Παροχή»
  
- Εγκύκλιος 75 ΘΕΜΑ: «Επέκταση της συνάφειας των παλαιών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ και στην περίπτωση υγειονομικών και νομικών με νομοθετική ρύθμιση»