Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
Εγκύκλιοι
 
- Εγκύκλιος 1 ΘΕΜΑ: «Διαδικασία διακοπής της ασφάλισης, σε ένα εκ των καταργούμενων ταμείων, προσώπων που συνεχίζουν ως ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και ενοποιήση μητρώων».
  
- Εγκύκλιος 2 ΘΕΜΑ: «Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3213/2003 και Ν.3242/2004»
  
- Εγκύκλιος 3 ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. λόγω Ε.Ε.»
  
- Εγκύκλιος 4 ΘΕΜΑ: «έναρξη – λήξη Ασφαλιστικής σχέσης στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου»
  
- Εγκύκλιος 5 ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για θέματα ΑΜΚΑ »
  
- Εγκύκλιος 6 ΘΕΜΑ: «Αποστολή συμπληρωματικού καταλόγου φαρμάκων που το κόστος της ημερήσιας δόσης θεραπείας υπερβαίνει τα 41,10 ευρώ (14.000 δρχ)»
  
- Εγκύκλιος 7 ΘΕΜΑ: «Παραγραφή αξιώσεων κατά των Φορέων Κοινοτικών Ασφαλίσεων (ΦΚΑ)»
  
- Εγκύκλιος 8 ΘΕΜΑ: «Άρση μεταβατικών Διατάξεων για τους εργαζόμενους από τη Βουλγαρία & τη Ρουμανία»
  
- Εγκύκλιος 9 ΘΕΜΑ: «Υψος επιδόματος απολύτου αναπηρίας στους συνταξιούχους του πρώην Τ.Σ.Α.»
  
- Εγκύκλιος 10 ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης μητέρων»
  
- Εγκύκλιος 11 ΘΕΜΑ: «Ι. Λήξη δικαιώματος σύνταξης – ΙΙ. Παραίτηση απο δικαίωμα σύνταξης»
  
- Εγκύκλιος 12 ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις περί της έναρξης της ασφαλιστικής σχέσης εγγραφή - επανεγγραφή στα μητρώα του Ταμείου.»
  
- Εγκύκλιος 14 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη διενέργεια και κοστολόγηση λογοθεραπειών»
  
- Εγκύκλιος 16 ΘΕΜΑ: «Διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας με χώρες της Νοτίου Αμερικής»
  
- Εγκύκλιος 17 ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις αναφορικά με την ένταξη του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων (Τ.Π.Ξ.) στον ΟΑΕΕ - Εφαρμογή του ΑΡΘ. 8 του Ν. 3655/08»
  
- Εγκύκλιος 18 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εφαρμογή της διαγνωστικής και θεραπευτικής μεθόδου McKENZIE»
  
- Εγκύκλιος 19 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συνολικού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου για τη μεταμόσχευση νησιδίων παγκρέατος σε Κρατικά Νοσοκομεία»
  
- Εγκύκλιος 20 ΘΕΜΑ: «Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Π.Δ. 668/81 στον ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 21 ΘΕΜΑ: «Εξόφληση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων που υπέστησαν υλικές ζημιές κατά τα επεισόδια που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο του Δεκεμβρίου 2008»
  
- Εγκύκλιος 22 ΘΕΜΑ: «Άδεια λειτουργίας σε Μονάδες Μεταμόσχευσης Ιστών (Κερατοειδούς) στο Π.Γ.Ν. Ηρακλείου και στο Ν. “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ” καθώς και σε Μονάδα Μεταμόσχευσης Νησιδίων Παγκρέατος στο Γ.Ν. ΛΑΪΚΟ»
  
- Εγκύκλιος 23 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική απόφαση για αναγνώριση Κέντρων κατάλληλων για Εμφύτευση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων»
  
- Εγκύκλιος 24 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη χρέωση φαρμάκων σε νοσηλευόμενους ασθενείς – ασφ/νους σε Κρατικά Νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές»
  
- Εγκύκλιος 25 ΘΕΜΑ: «Αποστολή συμπληρωματικού καταλόγου φαρμάκων που το κόστος της ημερήσιας δόσης θεραπείας υπερβαίνει τα 41,10 ευρώ (14.000 δρχ)»
  
- Εγκύκλιος 26 ΘΕΜΑ: «Συμφωνία κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Ν. Ζηλανδίας»
  
- Εγκύκλιος 27 ΘΕΜΑ: «Άδεια λειτουργίας σε Μονάδα Μεταμόσχευσης Ιστών (Κερατοειδούς) στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
  
- Εγκύκλιος 28 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα Κέντρα Εμφύτευσης Βηματοδότη και Απινιδωτικής Συσκευής»
  
- Εγκύκλιος 29 ΘΕΜΑ: «Μέσα απόδειξης των στοιχείων ταυτότητας»
  
- Εγκύκλιος 30 ΘΕΜΑ: «Ανακύκλωση χαρτιού από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 31 ΘΕΜΑ: «Επαγγελματικές άδειες οδήγησης»
  
- Εγκύκλιος 32 ΘΕΜΑ: «Χρονική ισχύς εξουσιοδοτήσεων – Φωτοαντίγραφα εξουσιοδοτήσεων – Συμπλήρωση και υπογραφή Υπεύθυνων Δηλώσεων για λογαριασμό τρίτων»
  
- Εγκύκλιος 33 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σε θέματα "νέων" ασφαλισμένων»
  
- Εγκύκλιος 34 ΘΕΜΑ: «Παρέχονται οδηγίες σχετικά με θέματα νοσηλίων εξωτερικού»
  
- Εγκύκλιος 35 ΘΕΜΑ:« Διακοπή ή μη της συνταξιοδότησης εργαζομένου συνταξιούχου λόγω αναπηρίας »
  
- Εγκύκλιος 36 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εγκύκλιο 134/2007, που αφορά το αρθρ. 61 του Π.Δ. 668/81 του πρώην ΤΑΕ»
  
- Εγκύκλιος 37 ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση έντυπων αποφάσεων περί εξαίρεσης από τον κλάδο ασθενείας του ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 38 ΘΕΜΑ: «Αποστολή καταλόγου χορηγουμένων φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.3457/06»
  
- Εγκύκλιος 39 ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του Ν.3459/06»
  
- Εγκύκλιος 41 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για τη συνταξιοδότηση γονέων με ανάπηρα παιδία».
  
- Εγκύκλιος 42 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος»
  
- Εγκύκλιος 43 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη χορήγηση αναπνευστικών συσκευών , φορητής συσκευής αποθήκευσης υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης & συσκευής μέτρησης χρόνου προθρομβίνης »
  
- Εγκύκλιος 44 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με απόδοση δαπάνης σε ασφ/νους μας για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε μη συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές»
  
- Εγκύκλιος 45 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την ασφάλιση των "επί μακρόν διαμένοντων" υπήκοων Τρίτων Χωρών»
  
- Εγκύκλιος 46 ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής απόδοσης ΑΜΚΑ από τα γραφεία των ΦΚΑ και άλλων Υπηρεσιών»
  
- Εγκύκλιος 47 ΘΕΜΑ: «Συντάξεις δικαιοδόχων μελών λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου»
  
- Εγκύκλιος 48 ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης ή παράτασης: Ι. Της σύνταξης λόγω θανάτου στα σπουδάζοντα τέκνα ΙΙ. Της προσαύξησης των συντάξεων γήρατος ή αναπηρίας για τα σπουδάζοντα τέκνα (επιδόματα τέκνων)»
  
- Εγκύκλιος 49 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλάγη κλάδου υγείας ΟΑΕΕ σε ασφαλισμένους του ΤΑΝΠΥ»
  
- Εγκύκλιος 50 ΘΕΜΑ: «Αποστολή συμπληρωματικού καταλόγου φαρμάκων που το κόστος της ημερήσιας δόσης θεραπείας υπερβαίνει τα 41,10 ευρώ (14.000 δρχ)»
  
- Εγκύκλιος 51 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον τρόπο χορήγησης του φαρμάκου DESFERAL»
  
- Εγκύκλιος 52 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την χορήγηση του Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος
  
- Εγκύκλιος 53 ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με τη χορήγηση αναπνευστικών συσκευών , φορητής συσκευής αποθήκευσης υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης & συσκευής μέτρησης χρόνου προθρομβίνης »
  
- Εγκύκλιος 54 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την ισχύ της αρ.ΔΥΓ 3α /ΓΠ 151509/19-12-08 Κ.Υ.Α. για τα φάρμακα υψηλού κόστους τα χορηγούμενα από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία»
  
- Εγκύκλιος 55 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη γρίπη των χοίρων»
  
- Εγκύκλιος 56 ΘΕΜΑ: «Αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με τη νόσο της νέας γρίπης»
  
- Εγκύκλιος 57 ΘΕΜΑ: «Αξιώσεις του Ο.Α.Ε.Ε κατά τρίτων υπευθύνων ατυχημάτων σε ασφαλισμένους του Οργανισμού»
  
- Εγκύκλιος 59 ΘΕΜΑ: «Συρροή σύνταξης λόγω θανάτου από τον ΟΑΕΕ και σύνταξης από το ΝΑΤ ή το ΙΚΑ με το ειδικό καθεστώς υπαλλήλων ΝΠΔΔ»
  
- Εγκύκλιος 60 ΘΕΜΑ: «Επαγγελματικές άδειες οδήγησης»
  
- Εγκύκλιος 61 ΘΕΜΑ: «Προσωρινή κατάργηση του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων στην περίπτωση μεταβίβασης από επαχθή αιτία (αγοραπωλησία)»
  
- Εγκύκλιος 62 ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το καταβαλόμενο νοσήλιο – τροφείο για περίθαλψη τέκνων ασφαλισμένων με σωματικές και νοητικές αναπηρίες σε ιδρύματα»
  
- Εγκύκλιος 63 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη χορήγηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων σε οροθετικούς ασθενείς – ασφ/νους μας»
  
- Εγκύκλιος 64 ΘΕΜΑ:«Άδεια καταλληλότητας του Νοσοκομείου ΄΄ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ΄΄ για PET SCAN».
  
- Εγκύκλιος 65 ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/92 στους παράλληλα ασφαλισμένους στο Δημόσιο Ολυμπιονίκες»
  
- Εγκύκλιος 66 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις αναφορικά με την ένταξη του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων στον ΟΑΕΕ - ασφαλισμένων μελών ξενοδοχειακών ΕΠΕ και Μελών ΔΣ ξενοδοχειακών ΑΕ με ποσοστό 3% και άνω»
  
- Εγκύκλιος 67 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 39 Ν. 2084/92 στην περίπτωση του χρόνου ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας (άρθρο 142 Ν. 3655/08)»
  
- Εγκύκλιος 69 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 70 ΘΕΜΑ: «Αξιώσεις του ΟΑΕΕ κατά τρίτων υπευθύνων ατυχημάτων σε συνταξιούχους του Οργανισμού»
  
- Εγκύκλιος 71 ΘΕΜΑ: «Αύξηση συντάξεων για το έτος 2009»
  
- Εγκύκλιος 72 ΘΕΜΑ: «Μεταβολή του κόστους ημερήσιας δόσης θεραπείας του φαρμακευτικού προϊόντος BOTOX PD.JNJ.SOL.100U/VIAL.»
  
- Εγκύκλιος 73 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με απόδοση δαπανών νοσηλείας στη Νεογνική Μονάδα της Iδιωτικής Kλινικής
  
- Εγκύκλιος 74 ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση καπνίσματος και κατανάλωσης προϊόντων καπνού στις Υπηρεσίες»
  
- Εγκύκλιος 75 ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων»
  
- Εγκύκλιος 76 ΘΕΜΑ:«Καταβολή εισφοράς κλάδου Υγείας ασφαλισμένων ΟΑΕΕ που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων»
  
- Εγκύκλιος 77 ΘΕΜΑ : «Σχετικά με την λειτουργία Διαβητολογικής Μονάδας στο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων»
  
- Εγκύκλιος 78 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας έτους 2009»
  
- Εγκύκλιος 79 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων Εμφύτευσης Βηματοδοτών και Απινιδωτών»
  
- Εγκύκλιος 80 ΘΕΜΑ : «Σχετικά με σύσταση και λειτουργία των Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων σε Νοσοκομεία»
  
- Εγκύκλιος 81 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εφαρμογή κάσκας ψυχρής θεραπείας»
  
- Εγκύκλιος 82 ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση ασφαλισμένων για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές»
  
- Εγκύκλιος 83 ΘΕΜΑ: «Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών με Γραμμάτιο Είσπραξης»
  
- Εγκύκλιος 84 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή μηνιαίας εισφοράς κλάδου υγείας»
  
- Εγκύκλιος 85 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των συνδεδεμένων αντιπροσώπων, πιστοποιημένων διαπραγματευτών, εμπορικών αντιπροσώπων και πλασιέ»
  
- Εγκύκλιος 87 ΘΕΜΑ: «1) Αντικατάσταση της αριθμ. 8/29-01-08 εγκυκλίου και 2) Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν: εξαιρέσεις του Ν. 2084/92, προαιρετική υπαγωγή "νέων", προαιρετική συνέχιση ασφάλισης "παλαιών" και "νέων", διάρκεια ασφαλιστικής σχέσης, μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 4 και 18 του Π.Δ. 258/2005) και απαλλαγή Κλάδου Υγείας»
  
- Εγκύκλιος 88 ΘΕΜΑ: «Εξαγορά χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (αρθρ.45 Ν.3518/21/12/06 ΦΕΚ272/Α)»
  
- Εγκύκλιος 89 ΘΕΜΑ : «Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 6 του Κανονισμού Παροχών του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 90 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη διενέργεια στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας με τη μέθοδο x-knife στο Π.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ»
  
- Εγκύκλιος 91 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών- Eμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου»
  
- Εγκύκλιος 92 ΘΕΜΑ: «Μη αποδοχή ΑΜΚΑ και ΚΚΑ από ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 93 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αρ. 85/09 εγκυκλίου ως προς την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των συνδεδεμένων αντιπροσώπων και πιστοποιημένων διαπραγματευτών»
  
- Εγκύκλιος 94 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Μονάδα Μεταμόσχευσης καρδιάς – πνευμόνων στο Ωνάσειο καρδιολογικό κέντρο»
  
- Εγκύκλιος 95 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των αντι-υιικών φαρμάκων TAMIFLU και RELENZA»
  
- Εγκύκλιος 96 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον καθορισμό ανώτατης τιμής (πλαφόν) σε θεραπευτικά μέσα υψηλού κόστους»
  
- Εγκύκλιος 97 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του κανονισμού ασφαλιστικής λειτουργίας ως προς τη διαδικασία απονομής σύνταξης γήρατος - αναπηρίας»
  
- Εγκύκλιος 98 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρ. 18 παρ. 4 του ΠΔ 258/05»
  
- Εγκύκλιος 99 ΘΕΜΑ: «Διατήρηση ή μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ. σε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑ σε συνδυασμό με το ΠΔ 258/05»
  
- Εγκύκλιος 100 ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική αντιμετώπιση υπηκόων τρίτων χωρών στις περιπτώσεις αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής»
  
- Εγκύκλιος 102 ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών σε υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο»
  
- Εγκύκλιος 103 ΘΕΜΑ: «Συντάξεις πρώην Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων (ΤΠΞ)»
  
- Εγκύκλιος 104 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την ισχύ της αρ. ΔΥΓ 3α / ΓΠ 151509/ 19-12-08 ΚΥΑ για τα φάρμακα υψηλού κόστους τα χορηγούμενα από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία»
  
- Εγκύκλιος 105 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδων Μεταμοσχεύσεων»
  
- Εγκύκλιος 106 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον Αντιγριπικό εμβολιασμό για την εποχική γρίπη»
  
- Εγκύκλιος 107 ΘΕΜΑ: «Αποστολή επικαιρουμένου καταλόγου φαρμάκων που το κόστος της ημερήσιας δόσης θεραπείας υπερβαίνει τα 41,10 ευρώ (14.000 δρχ)»
  
- Εγκύκλιος 108 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον Αντιφυματικό εμβολιασμό»
  
- Εγκύκλιος 109 ΘΕΜΑ: «Επικοινωνία Μητρώου ΟΑΕΕ με το Εθνικό Μητρώο (ΑΜΚΑ- ΕΜΑΕΣ) και ενημέρωση του Μητρώου με το ΑΜΚΑ των Εμμέσων Μελών»
  
- Εγκύκλιος 110 ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) σε συνταξιούχους του Οργανισμού»
  
- Εγκύκλιος 111 ΘΕΜΑ: «α) Συμπλήρωση της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Κανονισμού Παροχών Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ σχετικά με την απόδοση δαπάνης επίσκεψης σε ιδιώτες ιατρούς και β) Αναγραφή παρακλινικών εξετάσεων σε παραπεμπτικά του ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 112 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την παρακολούθηση της ασφάλειας των πανδημικών Α(Η1Ν1) εμβολίων μετά την κυκλοφορία τους »
  
- Εγκύκλιος 113 ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτική Υπαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3050/02, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ επαγγελματιών που: α) έχουν τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε περιοχές πέραν της δηλωθείσας έδρας και β) δραστηριοποιούνται με σύναψη συμβάσεων»
  
- Εγκύκλιος 114 ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών»
  
- Εγκύκλιος 115 ΘΕΜΑ: «Θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας»
  
- Εγκύκλιος 116 ΘΕΜΑ: «Μετατροπή – εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων οι οποίοι λανθασμένα χαρακτηρίστηκαν "νέοι" ή "παλαιοί"»
  
- Εγκύκλιος 118 ΘΕΜΑ: «Καταχώριση στο Μητρώο Εσόδων των απαλλαγών του Ν3050/02 και των εξαιρέσεων του Ν.3607/07 λόγω εννεαμήνου από κληρονομικό δικαίωμα»
  
- Εγκύκλιος 119 ΘΕΜΑ: «Κριτήρια μετάταξης σε ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες»
  
- Εγκύκλιος 120 ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση συγκεντρωτικού πίνακα με τους τύπους αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών»
  
- Εγκύκλιος 121 ΘΕΜΑ: «Yπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του Ν.3459/06»
  
- Εγκύκλιος 122 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το εμβόλιο κατά του ιού της νέας γρίπης Α(Η1Ν1)»