Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου 10/12/2012 - 12/10/2012

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ

Η Διοίκηση του ΟΑΕΕ υπενθυμίζει ότι η απογραφή των συνταξιούχων του Οργανισμού, με υποχρεωτική φυσική παρουσία,  λήγει τη Δευτέρα 31/12/2012.

Η απογραφή είναι υποχρεωτική και απαιτείται η αυτοπρόσωπη  παρουσία στο Πιστωτικό Ίδρυμα  (Τράπεζα) ή ΕΛΤΑ, όπου τηρείται  ο λογαριασμός του συνταξιούχου.

Όσοι εξαιρούνται από τη διαδικασία προσέλευσης στα Πιστωτικά Ιδρύματα ή στα ΕΛΤΑ, θα απογραφούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στα κατά τόπους  Περιφερειακά Τμήματα του Οργανισμού.


Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στην αυτοπρόσωπη ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο απογραφή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, παρέχονται πληροφορίες, είτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ, είτε στα Τμήματα του Οργανισμού.


Ο Ο.Α.Ε.Ε  ζητά από τους συνταξιούχους του, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα απογραφεί,  να προσέλθουν το αργότερο μέχρι 31/12/12 στα Πιστωτικά Ιδρύματα ή ΕΛΤΑ για την απογραφή τους, δεδομένου ότι παράλειψή της, συνεπάγεται αναστολή καταβολής της σύνταξης.