Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου 19/10/2012 - 10/19/2012

 

          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ


Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, έχοντας ως κύριο στόχο του την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του, έχει θέσει σε λειτουργία, γραφεία συμβούλου για ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

Συγκεκριμένα, από 03/10/2012 λειτουργούν πιλοτικά, ένα γραφείο στην Αθήνα, στο ισόγειο των επί της οδού Ακαδημίας 22 γραφείων του ΟΑΕΕ και ένα στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία των επί της 26ης Οκτωβρίου γραφείων της Περιφερειακής Δ/νσης Α΄  Τομέα.

Τα γραφεία λειτουργούν μία φορά την βδομάδα, κάθε Τετάρτη, από ώρα 8.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ.  και  παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:

ü  Θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση (προϋποθέσεις, προαιρετική ασφάλιση,  εξαιρέσεις, εταιρείες,  ρυθμίσεις κ.λ.π)

ü  Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ( για απονομή, αναγνωρίσεις χρόνου, θέματα διμερών συμβάσεων και ευρωπαϊκής ένωσης, διαδοχική κ.λ.π)

Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του ΟΑΕΕ και η αναβάθμιση και βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του, αποτελούν βασικό πλαίσιο λειτουργίας του ΟΑΕΕ.

Στην κατεύθυνση της επέκτασης των παροχών εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του, ο ΟΑΕΕ θα συνεχίσει την παροχή και επέκταση και σε άλλες υπηρεσίες.