Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου 27/04/2012 - 4/27/2012ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/04/2012

 

 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) υπενθυμίζει στους ασφαλισμένους του ότι λήγει στις 30 Απριλίου 2012 η παράταση της προθεσμίας που δόθηκε για τη ρύθμιση ή εξόφληση των οφειλόμενων έως 31/12/2011 ασφαλιστικών εισφορών, με ευνοϊκούς όρους, απαλλαγή από τέλη καθυστέρησης μέχρι και 100 %, μικρό ποσό δόσης, αναστολή αναγκαστικών μέτρων κ.λ.π., επιλέγοντας είτε προσωρινό διακανονισμό, είτε νέα ρύθμιση.

Ιδιαίτερα αναφέρουμε ότι, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που υπάγονται σε ρύθμιση ή δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή αποκτούν το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Αναλυτικές διευκρινήσεις και οδηγίες για τις παραπάνω ρυθμίσεις και δυνατότητες παρέχονται από τα καταστήματα του Οργανισμού και τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΕ, στη διεύθυνση www.oaee.gr .