Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Παροχές Ασθενείας

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

 Έκδοση Ε.Κ.Α.Α. (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας) και κοινοτικά έντυπα S1, Ε104

Έκτακτα ή ιατρικώς αναγκαία περιστατικά που συμβαίνουν σε ασφ/νους του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι ταξιδεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ καλύπτονται με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.).

Για τα κοινοτικά έντυπα S1, Ε104, οι ασφαλισμένοι θα απευθύνονται στα Τμήματα που ανήκουν σύμφωνα με την έδρα της επιχείρησης και οι συνταξιούχοι θα απευθύνονται στο Περ/κό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους  .

Η έκδοση Ε.Κ.Α.Α. μπορεί να γίνει και μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου προς το οποιοδήποτε περιφερειακό Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. ακόμη και με αποστολή της αίτησης με φάξ ή e-mail με ευθύνη του ιδίου για την σωστή συμπλήρωση της και η κάρτα μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά ή με courier με χρέωση του ιδίου εφόσον σημειωθεί στην αίτηση.

Επισημαίνεται ότι αν δεν συμπληρωθούν  τα ορθά στοιχεία   στην αίτηση η ΕΚΑΑ δεν θα έχει ισχύ στο εξωτερικό.

 Στην περίπτωση παραλαβής της κάρτας από τον ίδιο ή μέλος της οικογένειας του απαιτείται το βιβλιάριο ασθενείας ή ταυτότητα. Αν η κάρτα παραληφθεί από τρίτο απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησης  από δημόσια αρχή.

 

 Κατεβάστε την αίτηση χορήγησης Ε.Κ.Α.Α.