Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Επιλογή Ιατρών στα βιβλιάρια ασθενείας 2011Ανακοινώσεις σχετικά με την επιλογή και καταχώρηση θεραπευτών Ιατρών στα βιβλιάρια ασθενείας:
 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΑΕΕ (Τμήματα Περίθαλψης)

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ