Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022

 
 
Επίδομα Χριστουγέννων 2010

 

 

Το επίδομα Χριστουγέννων 2010 θα καταβληθεί στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ την 16/12/2010.