Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Προσωρινή διακοπή ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΟΑΕΕ

Σαν ενημερώνουμε ότι το Σάββατο  24 Μαρτίου 2018  και κατά τις ώρες 19:30  έως  22:30  οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πρώην Ο.Α.Ε.Ε δεν θα είναι διαθέσιμες λόγω τεχνικών  εργασιών