Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Ανακοίνωση σχετικά με οικονομικές προσφορές Επιχειρηματιών Κατασκηνωτάρχων.

Σας ενημερώνουμε ότι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 21-4-2010, ημέρα Τετάρτη (αντί της 22-4-2010 που είχε οριστεί με την αρ.πρωτ. 4380/22-3-2010 πρόσκληση μας), λόγω της 24ωρης απεργίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 22-4-2010.