Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Ανακοίνωση σχετικά με οικονομικές προσφορές Επιχειρηματιών Κατασκηνωτάρχων.

Σας ενημερώνουμε ότι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 21-4-2010, ημέρα Τετάρτη (αντί της 22-4-2010 που είχε οριστεί με την αρ.πρωτ. 4380/22-3-2010 πρόσκληση μας), λόγω της 24ωρης απεργίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 22-4-2010.