Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους κατασκηνωτάρχες

Η Περιφερειακή Δ/νση ασφάλισης-παροχών του τομέα ασφάλισης ναυτικών και τουριστικών πρακτόρων ΟΑΕΕ, ΝΠΔΔ (τέως κλάδος κύριας ασφάλισης ΤΑΝΠΥ) προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος τους επιχειρηματίες κατασκηνωτάρχες σε πανελλήνια κλίμακα, να υποβάλουν τις σφραγισμένες προσφορές τους, για τη φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων, υπαλλήλων και συνταξιούχων του τομέα ασφάλισης ναυτικών και τουριστικών πρακτόρων , κατά τη θερινή περίοδο του τρέχοντος έτους 2010. Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει μέχρι και την 20-4-2010 ημέρα Τρίτη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος.