Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Αθήνα 13/11//2014

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΑΤΙΩΝ
OAEE
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Αθήνα 13/11//2014
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Aκαδημίας 22
Τ.Κ..: 106-71 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ


Σας ενημερώνουμε ότι στο εξής τα Γραφεία Συμβούλου για ασφαλισμένους και συνταξιούχους που λειτουργούσαν έως τώρα κάθε Τετάρτη θα λειτουργούν κάθε Τρίτη από ώρα 8.30 έως 14.00.
Τα γραφεία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:
.Θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση (προϋποθέσεις,προαιρετική ασφάλιση, εξαιρέσεις, εταιρείες, ρυθμίσεις κ.λ.π)
.Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ( για απονομή,αναγνωρίσεις χρόνου, θέματα διμερών συμβάσεων και ευρωπαϊκής ένωσης, διαδοχική κ.λ.π)
Υπενθυμίζουμε ότι λειτουργούν δύο Γραφεία Συμβούλου, ένα στην Αθήνα, στο ισόγειο των επί της οδού Ακαδημίας 22 γραφείων του ΟΑΕΕ και ένα στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Α΄ Τομέα , επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 8Α