Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023

 
 
Ανακοίνωση: Παράταση προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης διακοπής επαγγέλματος.

Η προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 26/9/2014 για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την την 30η Ιανουαρίου 2015.
Η δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης και στην συνέχεια στην Περιφερειακή Υπηρεσία ΟΑΕΕ, που ανήκει η έδρα της επιχείρησης.