Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Αθήνα,  07 - 10 -2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           
             ΟΑΕΕ
     ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ          
                                                                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

 

Την 1η Ιουνίου 2014 άρχισε η υλοποίηση της δράσης «καταγραφή ασφαλιστικού βίου-ψηφιοποίηση ασφαλιστικού φακέλου» από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.

Με το έργο αυτό επιχειρείται η ψηφιακή απεικόνιση στοιχείων και εργασιών που, μέχρι σήμερα, τηρούνται σε φυσική μορφή στους φακέλους των ασφαλισμένων σε ειδική, για το σκοπό αυτό, μηχανογραφική εφαρμογή.

Στα πλαίσια της σταδιακής επέκτασης του προγράμματος εντάσσονται νέες ομάδες εργασιών σε διαδικασία ψηφιοποίησης.

Οι νέες εργασίες αφορούν:

  • την αναγνώριση εισφορών λόγω απώλειας ασφαλιστικών βιβλιαρίων,
  • την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών
  • την χορήγηση παροχών σε χρήμα .

Με την ψηφιοποίηση των νέων εργασιών διευρύνεται η εικόνα του ψηφιακού φακέλου των ασφαλισμένων με αποτέλεσμα την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, την ελάφρυνση των Υπηρεσιών και την απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης παροχών.