Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

                                                                                                                   Αθήνα,01.10.2014

                                                                                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ο ΟΑΕΕ ανακοινώνει ότι έχει καταβάλει εγκαίρως το σύνολο των απαιτούμενων υποχρεώσεών του για την καταβολή συντάξεων μηνός Οκτωβρίου.

Το όποιο πρόβλημα της ολιγόλεπτης καθυστέρησης στην παρουσίαση στο λογαριασμό των συνταξιούχων του ποσού της σύνταξης τους, έχει σχέση αποκλειστικά και μόνο με τον χρόνο πίστωσης του ποσού των συντάξεων από το Πιστωτικό Ίδρυμα και έχει αποκατασταθεί στα αμέσως επόμενα λεπτά, όπως μας διευκρινίστηκε σχετικά.