Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου : Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Ανεξάρτητα Επαγγελματικής Έδρας ή Κατοικίας

                                                              Αθήνα,  25 - 09 -2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           
             ΟΑΕΕ
      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
                       

 

                       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων ΟΑΕΕ

 Ανεξάρτητα Επαγγελματικής Έδρας ή Κατοικίας 

 

Ο ΟΑΕΕ στα πλαίσια της απλοποίησης των διαδικασιών και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες ενημερώνει τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους ότι θα μπορούν πλέον να απευθύνονται σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Τμήμα ανεξάρτητα από την ταχυδρομική διεύθυνση της επαγγελματικής έδρας ή της κατοικίας τους για την εκτύπωση των κατωτέρω:

- Βεβαίωση Εισφορών Ασφαλισμένων

- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (εφόσον έχει καταβληθεί το σύνολο των εισφορών μηχανογραφικά )

- Βεβαίωση Αποδοχών Συνταξιούχου

- Τρίμηνα Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων

- Απόδοση Κλειδάριθμου

- Κατάσταση Οφειλόμενων Εισφορών

- Κατάσταση Πληρωμένων Αποδείξεων Ασφαλισμένων

- Εκτύπωση ταχυπληρωμής

- Βεβαίωση περί μη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ