Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου : Στοιχεία για τον ΟΑΕΕ

                                                                 Αθήνα,  18 - 09 -2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           
             ΟΑΕΕ
      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
                                                  

                                                          

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΑΕΕ σε σχέση με δημοσιεύματα του Τύπου των τελευταίων ημερών, ενημερώνει τους ασφαλισμένους του και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, τα εξής:

  1. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 1ου οκταμήνου 2014, τα έσοδα του Ταμείου από εισφορές ασφαλισμένων παρουσιάζουν οριακή και μόνο μείωση σε σχέση με τα έσοδα του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2013, ενώ ήδη στις τελευταίες ήμερες του Σεπτεμβρίου εμφανίζεται αυξητική τάση στις καταβολές.

      2. Μετά από νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, με στόχο την κάλυψη από πλευράς περίθαλψης ανασφάλιστων πολιτών, λόγω των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της χώρας, ισχύουν για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ οι εξής δυνατότητες:

- παροχές ασθενείας σε είδος ( υποπ. Α3 του ν. 4254/2014),

- πρόσβαση στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ΚΥΑ αρ. Υ4α/ ΓΠ/48985/ 3 Ιουνίου 2014)

- πρόσβαση στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης (ΚΥΑ αριθ. Γ.Π/οικ 56432/28 Ιουνίου 2014).

Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το μείζον θέμα της παροχής περίθαλψης σε ανασφάλιστους οφειλέτες.

3. Οι παροχές σε είδος των παλαιών συνταξιούχων ΟΑΕΕ που είχαν βιβλιάρια ΙΚΑ, απονέμονται κανονικά, αφού ήδη συμφωνήθηκε μεταξύ ΕΟΠΥΥ-ΙΚΑ-ΟΑΕΕ, η σταδιακή μετάβασή τους από το ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ για συγκεκριμένες περιπτώσεις συνταξιούχων.

Με εξαίρεση, χρονικό διάστημα ολίγων ημερών του Αυγούστου, ήδη από 25/8/2014 έχουν εκδοθεί οδηγίες από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, ώστε ουδέν πρόβλημα εμφανίζεται έκτοτε.

4. Από τα στατιστικά στοιχεία οικονομικού ενδιαφέροντος που τηρούνται και επεξεργάζονται από τον ΟΑΕΕ, προκύπτουν τα εξής, ως προς την εξέλιξη του κόστους παροχών συντάξεων και μέσης σύνταξης των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ.

- παροχές κλάδου σύνταξης

 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΑ
2013 3.379.977.123,00
2012 3.584.324.262,00
2010 3.313.188.208,63
2009 3.431.811.949,17
2008 3.099.523.020,04
2007 2.758.858.585,24

- Μέση μηνιαία καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος

έτος

2009

2010

2011

2012*

2013*

ποσά

792,54

820,98

851,99

856,51

846,17

* μετά τις μειώσεις

Η παράθεση των ως άνω αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση του ΟΑΕΕ, όχι μόνο γιατί οι ασφαλισμένοι και οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακριβή μεγέθη και δεδομένα, αλλά και γιατί η προβολή μιας λανθασμένης εικόνας για την κατάσταση του Οργανισμού, δεν προσφέρει θετικές υπηρεσίες ούτε στο Ταμείο, ούτε στους ασφαλισμένους του, ούτε στο Ασφαλιστικό Σύστημα γενικότερα.