Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΑΕΕ & ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΠ

Αθήνα,12.09.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΑΕΕ & ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΠ

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού προς τους πολίτες, υλοποιήθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης βεβαιώσεων ΟΑΕΕ και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σύμφωνα με την ΚΥΑ  ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/43/οικ.21149, αριθμ. φ. 2363/3-9-2014.

Οι ασφαλισμένοι / συνταξιούχοι θα μπορούν πλέον, εκτός από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσω του ιστότοπου του Οργανισμού, να εξυπηρετούνται, ανά την επικράτεια από τα ΚΕΠ.

Οι χορηγούμενες βεβαιώσεις αφορούν σε:

α) Βεβαίωση αποδοχών συνταξιούχου

β) Βεβαίωση Εισφορών

γ) Τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης

Ο Οργανισμός βρίσκεται σε μία συνεχή, εξελικτική διαδικασία σχεδιασμού και προγραμματισμού αντίστοιχων δράσεων, που αποσκοπούν στην επίσπευση των διοικητικών διαδικασιών και δομούν μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του Φορέα και του ασφαλιστικού του κοινού.