Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023

 
 
Ανακοίνωση : ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

                                                                                                                   Αθήνα,09.09.2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

 

Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επανακαθορίστηκε το ετήσιο επιτόκιο αναχρηματοδότησης σε 0,05% (αντί του 0,15%), με έναρξη ισχύος την 10.9.2014.

Ως εκ τούτου, ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2013, επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 8,05% από 10.9.2014.