Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023

 
 
Ανακοίνωση : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Αθήνα,25.07.2014

 

 

 

                                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                            

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

 

Η προθεσμία για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επαγγελματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι 26/9/2014.

Η δήλωση διακοπής υποβάλλεται αρχικά στην αρμόδια ΔΟΥ και στη συνέχεια στην Περιφερειακή Υπηρεσία ΟΑΕΕ, που ανήκει η έδρα της επιχείρησης.