Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Ανακοίνωση : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

                                                                                                         Αθήνα, 4/3/2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Με τις διατάξεις της αρ. Φ.10035/οικ.1239/63/27-1-2014 (ΦΕΚ 290/τ.Β΄/10-2-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επεκτείνεται η χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας και σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι διέκοψαν τη δραστηριότητά τους και έχουν ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, είναι δε ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Σχετικές οδηγίες δόθηκαν με την αρ. 7/2014 εγκύκλιο της Δ/νσης Ασφάλισης, την οποία μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.